Månatligt arkiv för april 2018

apr 30

1908: Rudolf Eucken

Av alla de nobelpristagare som omnämns i denna serie, är det en som förefaller besynnerligt ovidkommande. Det händer ju dock understundom när man fördjupar sig i alster av en författare som allmänna opinionen utdömt, att man finner guldkorn. Hos Rudolf Eucken finns inga guldkorn. Hans filosofiska framställning är ett inbegrepp av det man kallar katederfilosofi …

Fortsätt läsa »

apr 29

1909: Selma Lagerlöf

År 1898 dog sagofarbrorn, Zacharias Topelius. Också min morfars mor har suttit i hans knä liksom barnen som leker staty kring honom i Helsingfors. Selma Lagerlöf var en av Topelius’ beundrare och hon skrev en kort biografi om den unge Topelius. Båda har de författat berättelser om en ring: släkten Bertelskölds (Fältskärns berättelser) resp. Löwensköldska ringen. Denna …

Fortsätt läsa »

apr 28

1910: Paul Heyse

På sin tid jämfördes och jämställdes han med Goethe. Paul Heyses prosastil ansåg förebildlig och hans utarbetade stilteori var en mönsterbild för många förhoppningsfulla författare. Priset fick han också bl.a. för en ”fulländad” konstnärlighet. Man kan alltså inte nå högre. Kanske är man på vår tid inte heysereif? Det är framför allt hans noveller som var …

Fortsätt läsa »

apr 27

1911: Maurice Maeterlinck

Maurice Maeterlinck var en framstående företrädare för den symbolistiska litteraturen. Som våra drömmar också betjänar sig av symboler, förefaller många av hans verk drömska. De är flyktiga, undanglidande, antydande. Många av dem har tonsatts eller framförts med musik. Jean Sibelius har som en av flera kompositörer tagit sig an Pelléas et Mélisande. Claude Debussy gjorde en version till opera. …

Fortsätt läsa »

apr 26

1912: Gerhart Hauptmann

I Schlesien – idag delat mellan Polen, Tjeckien och Tyskland – inträffade år 1844 ett uppror bland vävare i textilfabrikerna. Det var en försmak av 1848,  ”Europas galna år”, då oroligheter inträffade överallt – utom i Finland, där studenterna nöjde sig med att vandra ut till ängarna i Gumtäkt och sjunga vår nya nationalsång. Hauptmann skrev skådespelet …

Fortsätt läsa »

apr 25

1913: Rabindranath Tagore

Rabindranath Tagore strävade att ge massorna hjälp till självhjälp, delvis var han på samma linje som Gandhi beträffande de kastlösa, men bara delvis. Det förefaller som om Tagore inte gick till aktivt motstånd, inte ens aktivt passivt motstånd. Men han avböjde adelskap med motiveringen att han solidariserade sig med de kastlösa landsmännen, de oberörbara. Som …

Fortsätt läsa »

apr 25

1914: (Inget pris utdelades)

apr 24

1915: Romain Rolland

Romain Rolland var en fredskämpe som betjänade sig av många olika genrer för att föra fram sitt pacifistiska budskap. Han skrev ett berömt manifest, där han ville höja sig över det första världskrigets stridigheter, han skrev biografier om musiker och han avhandlade estetiska problem. Han fördjupade sig i österländsk filosofi och han författade framför allt …

Fortsätt läsa »

apr 23

1916: Verner von Heidenstam

Verner von Heidenstams debut innebar något nytt i rikssvensk lyrik – det var romantiken och individualismen som bröt igenom. Även om ”Hans Alienus” kände sig som en främling i världen förefaller han ändå att ha varit rätt väl hemmastadd i den och förtrogen med dess ekonomiska villkor. Men till den romantiska bilden av östern hörde föreställningen att …

Fortsätt läsa »

apr 22

1917: Karl Gjellerup

När Harriet Löwenhielm gjorde sig skyldig till sitt famösa brott mot andan i Naturvårdslagens 7 kap 47 § bestämmelse om skydd av hotade djurarter, skaldade hon om offret: ”Han var stor, han var brun, och han skrek som ett barn och vingarna klapprade som på en kvarn, då han föll till det rum, där som …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «