Månatligt arkiv för september 2019

sep 30

Möten och mänskor, del 183

Strandpromenaden går också längs välansade gräsmattor och på sådana har kanadagäss och vitkindade gäss blivit en ny landsplåga i parker och vid stränder. Deras avföring är riklig, om än inte illaluktande som hundarnas, och detta tilltalar inte strandfolket. Vitkindade gäss får inte jagas. Så kommer jag att bli indragen på ett hörn i en för …

Fortsätt läsa »

sep 29

Möten och mänskor, del 182

Jag stannar upp men inte det minsta lilla mynt hittar jag i fickorna. Vad kan jag göra? Jag klargör mitt predikament med internationellt teckenspråk och tecknar i stället ett kors över den gamla kvinnans panna. Och hon, som sitter hopkrupen som ett litet barn i porten, ler ett strålande och tandlöst leende till tack, med …

Fortsätt läsa »

sep 28

Möten och mänskor, del 181

De tre kvinnliga exemplen ovan (nedan) kan fortsättas med två manliga som åskådliggör en annan dimension som antropologer och socialvetare bekräftat. Exemplen är lika rykande färska. Det var ett litet tekniskt problem med min gammalmodiga telefon som kom mig att vända mig till en liten enmansfirma i branschen. Saken gick lätt att ordna men det …

Fortsätt läsa »

sep 27

Möten och mänskor, del 180

Den tredje mötet är en vecka gammalt. Vi gick en kilometer eller två i huvudstaden och jag måste beundra hennes förmåga att uttrycka sig. Inriktad på det egna jaget, javisst, men inte på ett själviskt vis. Utan klart och metodiskt redogjorde hon för sina åsikter och värderingar och för sina planer för framtiden – studier, …

Fortsätt läsa »

sep 26

Möten och mänskor, del 179

I veckan bevistade jag en obehaglig tillställning. Den var dessutom avgiftsbelagd och hon som betalade avsåg inbjudan som en vänlighet, en avkopplande avslutning på ett gemensamt arbetsprojekt. Det var trångt. Det var tråkigt. Det var stökigt och högljutt. I den mån samtal var möjligt, bestod det till den övervägande delen av hennes förmaningar och uppmaningar. …

Fortsätt läsa »

sep 25

Möten och mänskor, del 178

Det finns många typteorier i antropologin men det verkar som om de främsta företrädarna stannat för att tredelningar är de mest givande. Charles Morris undersökte värden och värderingar utgående från en indelning i beroende – man låter saker ske, dominans – man får saker att hända resp. uppgivenhet av det avstående slaget, man analyserar och …

Fortsätt läsa »

sep 24

Möten och mänskor, del 177

Damen med hunden – en sådan där vit och ullig halvpudel – stannade och talade till mig. Hon hade observerat min kommentar på Facebook (vi är inte ”vänner” men har gemensamma sådana) och lät förstå att hon ogillade min åsikt om en rikspolitiker. Som dessutom råkade tillhöra Svenska folkpartiet. Damen med hunden är själv politiskt …

Fortsätt läsa »

sep 23

Möten och mänskor, del 176

På den sällsamma strandpromenad, där blixtarna löper parallellt med horisonten [del 170], drar jag mig också till minnes en annan fransk filosof – Henri Bergson. Han polemiserar mot uppfattningen att man kan vandra samma sträcka flera gånger. Det gäller bara lantmätare. Och visst är det skillnad när jag går en bit med fågelskådaren [del 161] …

Fortsätt läsa »

sep 22

Möten och mänskor, del 175

Spårvagnen startar och i centrum fylls den snabbt av passagerare. I bänken bakom mig hör jag två kvinnor som inte träffat varandra på länge. ”Det var verkligen länge sen!” och ”Hur har du det nuförtiden?” fyller luften med skärande dissonanser. Det är nämligen uppenbart att det inte alls är ett kärt återseende. Fraserna är tillkämpad …

Fortsätt läsa »

sep 21

Möten och mänskor, del 174

Och plötsligt möter jag första gången en mänska jag ofta mött förut. Han har ett rätt ovanligt förnamn. Han har ett arbete som gör att han ofta syns till i stadens centrum och eftersom han är en talför man, har vi växlat ord ibland. Så en dag nämner han en sak som tänder den mångomtalade …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «