Månatligt arkiv för januari 2017

jan 21

Utan namn

Man kan tänka sig att det Etty Hillesum fann kongenialt hos Rainer Maria Rilke var en dygd skapad av nödvändighet. Etty Hillesum är religiös, inte kristen. Hon säger uttryckligen att hennes gud – som hon stavar ’Gud’ – finns i eller rentav är identisk med hennes eget inre, eller med en annan turnering: att det …

Fortsätt läsa »

jan 20

Mera om dödens fribrev

Etty Hillesums dagbok, som jag några gånger hänvisat till, är en fascinerande läsning. Man kan följa med hur hon som holländsk judinna blir fullständigt klar över att nazismens mål är det fullständiga utrotandet av hennes ras.   Omkring henne försöker mänskor ännu intala sig att det är ett missförstånd, att det finns hjälp att få …

Fortsätt läsa »

jan 17

Sorgespel

Formuleringen behöver inte vara originell. Inte heller måste den vara sådan att den blivit ett berömt och bevingat uttryck. Det räcker att den ger uttryck för just min tanke, just nu, för att jag skall minnas den och upprepa den för mig själv.   I detta fall var det en mening ur Rabbe Enckells skådespel …

Fortsätt läsa »

jan 13

Hatprat

Polisöverdirektören Seppo Kolehmainen har idag uttalat sig om det tilltagande våldet i samhället, sådant det tar sig uttryck i hatfullt tal och hotelser, främst som inlägg i medierna.   Han har själv blivit föremål för sådant hat och han uppmanar medborgarna att anmäla det för polisen. Tröskeln är för hög för många.   För egen …

Fortsätt läsa »

jan 11

Självbedrägeri

Enligt ett berömt diktum av Theodor Adorno är poesiskrivandet en omöjlig – barbarisk – sysselsättning efter Förintelsen: ”Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch.” Han har naturligtvis lika rätt som han har fel. För ett antidiktum står Frödings Xenofon i Ur Anabasis:   Men Xenofon, som kom ihåg den hårda vedermöda hellenerna fått genomgå …

Fortsätt läsa »

jan 10

Dödens fribrev

”Ich hab’ mein Sach auf Nichts gestellt”.   Så inleder Goethe en dikt med namnet ”Vanitas! vanitatum vanitas!”.   I diktens fortsättning redogör han sedan för vad han tidigare trodde och ”satsade” på för att tala politikersvenska.   I mötet med det oförställda och nedbrytande hatet finns det många sätt att agera och reagera. Den …

Fortsätt läsa »

jan 09

Mera hö

Julen närmar sig sitt slut. För den som berövats sina barn är denna högtid ett helvete, som man något för lättvindigt uttrycker saken (i helvetet finns inget hopp). Därav också min relativa tystnad.   Beträffande hötemat: det finns en juldikt av Håkan Bäck, den heter Jul (”Nåd på nära håll”, 1978):   Allt kött är …

Fortsätt läsa »

jan 02

Ladan

Några gånger har jag här haft anledning att nämna vårt främsta arkitektoniska konstverk, den österbottniska ladan.   Jag jämförde dess skepnad med Taj Mahals; Rabbe Enckell har en vidare estetisk vision (”Vårens cistern”, 1931):   Akropolis soliga massa skrämmer mig ej. Jag har sett den finska kullens grå lada, dess tempellika proportioner utan tyngd resa …

Fortsätt läsa »