«

»

apr 24

1915: Romain Rolland

Romain Rolland var en fredskämpe som betjänade sig av många olika genrer för att föra fram sitt pacifistiska budskap. Han skrev ett berömt manifest, där han ville höja sig över det första världskrigets stridigheter, han skrev biografier om musiker och han avhandlade estetiska problem. Han fördjupade sig i österländsk filosofi och han författade framför allt dramatiska pjäser.

Han författade också en roman i Jean-Jaques Rousseaus anda, Jean-Christophe i tio band. Man kan inte kalla Rolland en tvättäkta anhängare av Rousseau men många element i romanserien är hämtade från dennes tanketradition. Symptomatiskt nog är Jean-Christophes efternamn Krafft, han är en tysk tonsättare av belgisk härkomst. Vi får följa hans liv från vaggan till graven. Roman-fleuve är en term som introducerades genom Rolland och hans föreställning att ett liv är som ett stycke poesi eller en rinnande flod – han hämtade också inspiration från Tolstoj, vars skildring särskilt i Krig och fred också kan sägas flyta fram på bred front.

Antikens och äldre fransk dramatik var enligt Rolland föråldrad men ändå sökte han sig tillbaka till stora män i historien för att framställa dem som föredöme. Det gjorde han genom ”folkteater”, ett dramatiskt koncept som samtidigt bröt igenom också på andra håll i Europa med likartade mål.

Österländsk religion och visdom var populära i Europa vid denna tid, vilket avspeglar sig i valet av nobelpristagare. Så var exempelvis följande författare i denna bloggserie den förste indiske och utomeuropeiske prisvinnaren. Likaså fanns det många framstående pacifister bland de stora författarna, sådana som ägnat sina krafter åt att förkunna fredens budskap.

Och vad skall allt detta tjäna till?

Ingenstans smider man svärden till plogbillar och överallt rustar man för en väpnad fred, tills hatets och våldets mekanismer tvingar stormakterna att ta dem i bruk.

Det jag skriver har ett mål som är anspråkslösare än så men samtidigt lika pretentiöst: ingenting mindre än en ond mänskas ånger och omvändelse. Hennes liv håller på att sippra ut eller torka bort – men det kan få liv av ett särlaregn.