Månatligt arkiv för maj 2017

maj 28

”Omständigheter”

Om Omständigheter handlar följande kapitel hos Heberlein. Hur mycket av ondskan kan förklaras – och försvaras – med brottslingens uppväxtvillkor och de dåliga förhållandena? Heberlein nämner inte ett verk inom rikssvensk litteratur som i sin helhet kan sägas befatta sig med denna sak. Det är arbetarförfattaren Martin Koch som i Guds vackra värld skildrar boven …

Fortsätt läsa »

maj 23

”Onda människor”

Under denna rubrik fortsätter Ann Heberlein sin diskussion i En liten bok om ondska. Är det onda något man gör eller något man är? Så frågar hon sig i det inledande citatet och så frågar sig många denna manchesterdag bland världens alla dagar. Heberlein exemplifierar bl.a. med titelpersonen i Oscar Wildes Dorian Grays porträtt. Han är en …

Fortsätt läsa »

maj 16

Definitioner

Denne filosof Russell identifierar tre slag av ondska: naturlig, moralisk resp. metafysisk. Orkaner och sjukdomar ss. cancer skulle vara exempel på ”naturlig” ondska – det finns inte någon agent som orsakar dessa (eller man kan kanske också säga: ingen kan ställas till svars för dem i mänsklig rättskipning). Den moraliska ondskan tar sig uttryck i …

Fortsätt läsa »

maj 12

De blå dunsternas dag

Ja, man förvånas, förundras, förstummas. Våldet och hatet sätter de filosofiska spekulationerna ur spel: ”You do not make abstract calculations in ethical philosophy when you see a baby being beaten.” Ann Heberlein citerar Jeffrey Burton Russell. Men tiden för de abstrakta etiska spekulationerna är efteråt. Kanske är motiveringens tempus för alla våra handlingar också – …

Fortsätt läsa »

maj 11

Stumma av häpnad

”Genuin ondska förstummar oss, lämnar oss förfärade och hjälplösa med en enda tanke ringande i huvudet: det här borde aldrig ha hänt.” Detta citat av Hannah Arendt anför Ann Heberlein i den bok jag följt. Det är en praktisk definition av ondskan genom en beskrivning av dess följder. Man förvånas, förbluffas, förstummas när man ser det sjukliga …

Fortsätt läsa »

maj 09

Vem är ond?

Ann Heberlein gör, med stöd av John Kekes, en åtskillnad mellan det moraliskt klandervärda och det ondskefulla. En person som snattar eller fuskar med deklarationen är enligt deras definition inte nödvändigt en ond mänska. Men om hon plågar och torterar en medmänska är hon det. Jag vill inte ansluta mig till en sådan endimensionell definition av ondskan. Den …

Fortsätt läsa »

maj 04

Plikten.

Ann Heberlein hänvisar några gånger till Hannah Arendt. En av denna filosofs böcker heter Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil. Det onda är aldrig banalt i existentiell mening men det kan till det yttre te sig oroväckande alldagligt, skrämmande alldagligt. Och när Adolf Eichmann, organisatören av judeutrotningen, kommer på tal, går …

Fortsätt läsa »