Månatligt arkiv för februari 2017

feb 28

Sjuk?

Att våld och makt hör nära samman, kommer till synes i ordpar sådana som ”den Allsmäktige” l. ”den Allsvåldige”.   Att utöva våld är att driva genom sin vilja med makt – eller tvärtom.   Därför strävar hon som hatar också framför allt efter makt – makt i familjen, makt över barnen.   Ann Heberlein …

Fortsätt läsa »

feb 27

Ett ondskefullt mysterium

En finskspråkig vän till mig prenumererar på Alibi.   Eftersom han lider av grava läs- och skrivsvårigheter och det förutom Bibeln inte finns några böcker i hans hem, förvånar mig detta intresse. Alibi är en tidskrift som handlar om våld och kriminalitet. Den är dyr, han har en liten pension och han har ont om …

Fortsätt läsa »

feb 25

Förstört

”Det förstörda livet” hette den bok av Etty Hillesum jag citerat ur några gånger och även Ann Heberlein ger några gånger en enkel definition av onda handlingar: att förstöra en annan mänskas liv. Hon som hatar är ond, och ett nödvändigt och tillräckligt ”bevis” på detta är hennes uppsåtliga förstörande av andras liv. Det står …

Fortsätt läsa »

feb 24

Mänsklighet och kanslitid

När det åter blivit tillåtet att kalla onda mänskor onda, är det inte till stor båtnad för offren. Ann Heberlein gör ett viktigt påpekande som hon upprepar flera gånger i sin bok: ”Förutsättningen för att onda handlingar ska kunna utföras är alltid den stora, tysta massans likgiltighet.” Man kunde tillägga: myndighetspersonernas likgiltighet. När hon som hatar …

Fortsätt läsa »

feb 23

Konkret teori

Heberlein hänvisar till den nyligen avlidne sociologen Zygmunt Bauman, vars ord jag också tidigare citerat i denna blogg. Bauman – och Heberlein – menar att ondska är omöjlig att definiera.   Ann Heberlein förstår ondska som ”något konkret”, som ”onda handlingar som ifrågasätter människans värde, som förstör mänskligt liv, som förhindrar möjligheten att leva ett …

Fortsätt läsa »

feb 22

Vem är ond?

Ann Heberlein börjar sin framställning med iakttagelsen att det åter blivit comme il faut att tala om onda mänskor.   Det fanns en tid när man skulle förstå allt, också yttringar av bestialisk ondska, och det var då inte korrekt att låtsas om förekomsten av särskilt onda mänskor.   Heberlein vill inte gå med på …

Fortsätt läsa »

feb 21

Varför gör hon det?

I den korta inledningen till sin lilla bok om ondska redogör Ann Heberlein för sin utgångspunkt. Den är att förstå vad som driver mänskor att göra andra illa. Hon som hatar, som jag i denna blogg skrivit om, är medveten om vad hon gör. Hon vet att hennes verksamhet orsakar flera personer stor smärta. Varför …

Fortsätt läsa »

feb 17

En liten bok om ondska

Ondskans problem är ett av mänsklighetens mest grundläggande problem, inte bara för att det är en fråga som tycks omöjlig att besvara utan främst för att detta diffusa vi kallar ”ondska” ödelägger människors liv. Så skriver Ann Heberlein i En liten bok om ondska. Mina försök att beskriva och på något sätt förstå korsspindeln på Hitis …

Fortsätt läsa »