Månatligt arkiv för maj 2019

maj 30

1974 Hermann Kesten

I mitten på 70-talet tycker man sig se en svacka i den litterära kvaliteten hos pristagarna. Men orsaken kan vara ett allmäneuropeiskt fenomen – att litterära prisnämnder vid denna tid ansett sig böra premiera författare med de rätta åsikterna. Samma fenomen kunde vi iaktta också beträffande Bookerpriset – David Storeys roman Saville (1976, bloggen 19 …

Fortsätt läsa »

maj 28

1973 Peter Handke

Också Handke är en av dessa österrikiska författare mot strömmen, eller närmare bestämt mot floderna Donau, Save, Morava och Drina. När han år 1996 försvarade Serbien och dess roll i de jugoslaviska krigen, blev det naturligtvis skandal. Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina hette boken, dess andra titel var Gerechtigkeit …

Fortsätt läsa »

maj 26

1972 Elias Canetti

Elias Canetti hör också med i raden av författare som mistat sin tilltro till språkets möjligheter. Men om de tidigare tysk(språkig)a författarnas afasi kan härledas till Kriget, är Canettis ordlöshet mångordig men filosofiskt begrundad. Han säger: ”Es gibt keine größere Illusion als die Meinung, Sprache sei ein Mittel der Kommunikation zwischen Menschen.” Canetti är en …

Fortsätt läsa »

maj 19

1971 Uwe Johnson

Att tillhöra Gruppe 47 och att få litterär inspiration av Tysklands nutidshistoria, det är gemensamt för många av författarna i denna rad. Uwe Johnsons perspektiv är dock avvikande såtillvida att det är nationens delning efter kriget som är hans främsta tema. Det faller sig naturligt att en författare ger denna mänskligt intresse genom att skildra …

Fortsätt läsa »

maj 17

1970 Thomas Bernhard

Som personligheter kan de förefalla avvita i olika hög grad, många av de österrikiska författare vi mött, möter och skall möta här – D. V. Nestbeschmutzer kallades han i Österrike, en som smutsar i eget bo. Och han kallade sina landsmän outhärdliga nationalsocialistiska katoliker. En enda god vän lär han ha haft och om honom …

Fortsätt läsa »

maj 15

1969 Helmut Heißenbüttel

1955 utkom den första versionen av J. L. Austins How to Do Things with Words. Ett år tidigare möter vi för första gången termen ’konkret poesi’. (En rikssvensk poet, Öyvind Fahlström, myntade den.) Man vill arbeta med språket som konkret materia. Helmut Heißenbüttel var en av dessa konkreta poeter. Ett enkelt exempel på deras typografiska …

Fortsätt läsa »

maj 13

1968 Golo Mann

Han hette Angelus Gottfried Thomas Mann och i det titelsvaga Tyskland borde han därtill tituleras Doktor och Herr Professor. Men det är en del av hans öde att han är känd som Golo – eller bara ”sonen”. Tilmann Lahme har skrivit en rätt färsk och ingående biografi över familjen Mann. Thomas Manns betydelse som kulturprofil …

Fortsätt läsa »

maj 08

1967 Heinrich Böll

Heinrich Böll har författat många lysande korta berättelser och satirer och här tar jag av förekommen anledning upp en av dem, romanen Die verlorene Ehre der Katharina Blum oder Wie Gewalt entstehen und wohin sie führen kann. I all korthet handlar det om att redaktörer vid Zeitung, en fiktiv tidning att förväxla med Bild-Zeitung, genom …

Fortsätt läsa »

maj 06

1966 Wolfgang Hildesheimer

Sköna Helena, hon som var dotter till en svan, gifte sig med Menelaos som därmed blev kung av Sparta. Tyvärr blev hon i en antik misstävling bortlovad till Paris, som tog henne till Troja och där förde krig mot Menelaos. Berättelsen är bekant. Men vad tänkte Helena själv om saken? Wolfgang Hildesheimer var djupt engagerad …

Fortsätt läsa »

maj 04

1965 Günter Grass

Den braskande debuten med Die Blechtrommel år 1959 gjorde Günter Grass till ett fenomen inom den tyska konstvärlden. När det senare framkom att han som ung enrollerats i Waffen-SS – och framför allt att han tigit med detta faktum i sin roll som ”Tysklands samvete” – var det inte väntat men ändå vad man kunde …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «