Månatligt arkiv för juli 2021

jul 31

Möten, virus och mänskor, del 639

Idag igen. Som flyttmänska möter man allehanda. Och det är inget brott mot tystnadsplikten, ty situationerna är vanliga och många: man eller kvinna har bott i lägenheten i femtio eller sextio år, den äkta hälften har dött, nu är det dags för den nästsista flyttningen – den till vårdhemmet. Så river jag upp hemmet, på …

Fortsätt läsa »

jul 30

Möten, virus och mänskor, del 638

Lagen, säger Svebilii gamla katekes, är av naturen någorlunda känd men evangelium är en djupt förborgad hemlighet. Evangelium? Vad är evangelium? I Kalle Anka ser man stundom hur en knippe gröna sedlar får vingar i de agerande ankornas tankebubblor, när ekonomiska komplikationer tillstöter. Som jag för en tid anförtrotts en stor bil i min ägo, …

Fortsätt läsa »

jul 26

Möten, virus och mänskor, del 637

Man hade rest höga stängsel kring idrottarnas inkvartering i Otnäs. Vi som bodde i studiebostäderna invid fick alltså betrakta världsstjärnorna genom ståltrådsnät; det kändes som en djurpark. En som jag identifierade var Willie Banks, en av världens främsta trestegshoppare. Om jag minns rätt var det han som introducerade det numera utbredda fenomenet att publiken på …

Fortsätt läsa »

jul 24

Möten, virus och mänskor, del 636

Förr fanns här en busstation. I busstationen fanns ett stort café och väntrum. Nu står utrymmena tomma. Jag är på väg till grannstaden, ca. trettio kilometer, och söker bussarnas avgångstider. Förr fanns de på en stor tavla, väl synliga för alla. Nu? En liten lapp med Matkahuoltos telefonnummer. Jag ringer dit. ”Numret är inte i …

Fortsätt läsa »

jul 23

Möten, virus och mänskor, del 635

Jag fick ett paket kaffe. Ett paket bortkommet, ”föråldrat” kaffe. Hon som gav mig det hade flera paket i sitt skåp. Hon hade gett mig dem alla, om inte min anständighetskänsla förbjudit mig att ta emot dem. Det finns nämligen på dessa paket en liten notering där det framgår när de förpackats resp. ”Bäst före”-dag. …

Fortsätt läsa »

jul 22

Möten, virus och mänskor, del 634

Det är redan ett antal år sedan förvånade läsare såg en annons i vår största finskspråkiga tidning, där ett antal kända politiker tycktes rekommendera firmans produkter. Där fanns dåvarande statsministern och flera andra prominenta politikers namn. Men bara deras namn. De fotografier som åtföljde namnen föreställde nämligen inte dessa politiker utan man hade betalat ett …

Fortsätt läsa »

jul 21

Möten, virus och mänskor, del 633

Jag halvligger, bänk, vid sjöns rand och ser på molnens tåg… Denna märkliga morgon är det två skikt av tunna moln på himlen och de rör sig åt olika håll. Hur det kommer sig, kan… – Det säregna med denna strand, säger plötsligt en gammal man som omärkligt uppenbarat sig med en solstol, är att …

Fortsätt läsa »

jul 20

Möten, virus och mänskor, del 632

Den 20 juli 1982 var en av sommarens hetaste dagar. Först på kvällen, efteråt, kom regnet och åskan. Man kan börja eller sluta en tideräkning när man vill. Man kunde börja år 40 idag. Fyrtio år är en lång tid, längre än en generation i historievetenskapen. Inget barn är fyrtio år. Vid Kristi födelse vände …

Fortsätt läsa »

jul 19

Möten, virus och mänskor, del 631

”Stor sensation! Stor sensation! Andersson har förskingrat en miljon!” Fast jag inte vill se dem, tvingar medierna på mig rubriker. Nu publicerar man namnet på en person som påstås ha förskingrat en större summa i den finlandssvenska jämmerdalen. Jag tänker på författaren, domaren och hedersmannen (del 627, den 15 juli) Stamatov. Du skall inte mycket …

Fortsätt läsa »

jul 18

Möten, virus och mänskor, del 630

Hettan har naturligtvis varit påfrestande för en vandrare men man vänjer sig. Däremot för den med sig ett fenomen som vandringsmannen aldrig helt kan förlika sig med. Som jag gärna och ofta tagit till flaskan i hettan och äskat påfyllning vid olika stationer, har jag ständigt fått höra samma fras av kranadministratörerna: – Låt det …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «