Månatligt arkiv för september 2018

sep 30

Möten och mänskor, del 062

Vid ingången till den andra matvaruaffären möter jag en annan bekant, en gammal kvinna (för det valda adjektivet har WHO:s tillstånd inhämtats). Hennes livskamrat är i dåligt skick. Han har utsatts för vad som måste kallas vanvård i ett av de privata vårdhem staden anlitar. Om detta skulle finnas mycket att säga men nu begränsar jag mig …

Fortsätt läsa »

sep 28

Möten och mänskor, del 061

Jag skall fortsätta min promenad. Vid ingången till den ena matvaruaffären möter jag en lång man, så lång att jag här kallar honom b. På min vänliga fråga om hur det går för honom, svarar han: -Åt helvete! Kortfattade, sannfärdiga och innehållsrika svar är alltid uppskattade av en bloggskribent vars jordiska vandring närmar sig slutet. …

Fortsätt läsa »

sep 26

Möten och mänskor, del 060

På en promenad i centrum rundade jag ett gathörn och mötte mycket plötsligt en mänska. Han var emellertid vänligt sinnad och han till och med berättade att han läst och gillat det jag skrivit. Sådant är sällsynt. Så sällsynt att det hänt bara denna enda gång på mina vandringar. Vårt samtal blev märkligt likt det …

Fortsätt läsa »

sep 24

Möten och mänskor, del 059

I natt mötte jag min äldsta son. Men först en tanke om släktforskning: bland de förfäder jag aldrig blev personligt bekant med finns en person vars levnadshistoria uppvisar en lucka. Var befann sig denna person ett antal år för länge sedan? Ingen vet, ingen säger sig veta. Och denna fråga väcker mycket mera intresse än …

Fortsätt läsa »

sep 22

Möten och mänskor, del 058

Den 1 augusti (del 032) skrev jag om tiggeri. Jag prövade frivilligt på det i förrgår, men i lindrigare form. Att stå en timme med Röda Korsets sparbössa i stadens K-affär ger dock några tankar om möten och mänskor. Med Röda Korsets insignier är man befriad från resultatansvar och man riskerar inte heller att bli …

Fortsätt läsa »

sep 20

Möten och mänskor, del 057

En judisk filosof, Martin Buber, har betonat att de mänskor vi möter – och iakttar – alltid måste vara subjekt, att vi är ett Jag och ett Du som ömsesidigt skapar varandras tillvaro. I dagarna har en ledamot av stadsfullmäktige i Uleåborg under ett sammanträde talat om mänskorosk, mänskligt avfall – och med detta avsåg …

Fortsätt läsa »

sep 18

Möten och mänskor, del 056

Efter att ha publicerat inlägget om tacksamhet (14 september) intog jag på morgonen min sedvanliga utsiktsplats i stadens centrum. Jag grunnade på frågan jag där ställt mig själv: vilka mänskor skulle jag skriva tackbrev till och varför? Och just då kom hon gående, såg mig och satte sig vid mitt bord. MN hade kuraget att bryta vingarna …

Fortsätt läsa »

sep 16

Möten och mänskor, del 055

Under och efter en kort sejour i bokförsäljarbranschen möter man mänskor för vilka en särskild bok eller författare haft stor eller avgörande betydelse. De intressantaste fallen är naturligtvis de som handlar om jämförelsevis obemärkta verk och upphovsmän. Jag förbigår i detta sammanhang pingstlitteraturen, de alster som saluförs av pingstvännernas och likasinnades förlag. De är för …

Fortsätt läsa »

sep 14

Möten och mänskor, del 054

Jag fick ett tackbrev. Det var inte något stort jag gjort men jag nämner det för att det åter var ett bevis på hjärtats bildning hos J. (se 15 maj). Tackandet är ett märkligt performativ som inte kostar pengar men sprider välbehag. Hon som jag sedan mötte vid bokpresentationen i Åggelby har gett ut en hel samling …

Fortsätt läsa »

sep 12

Möten och mänskor, del 053

Man har ibland i det gamla Atens politiska teori och även i modernare samhällsekonomisk delat in allt folket i två grupper – närande och tärande. Ibland nämndes i Aten även den ”värande” gruppen, dvs. väktarna som upprätthåller ordningen och beskyddar det samhälle där arbetare och överklass verkar. Jag skulle lägga till en fjärde kategori, nämligen de …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «