Månatligt arkiv för september 2016

sep 30

Hon som hatar på sin ö

Jag har tidigare haft anledning att återge Hans Ruins tankar om hatets väsen och uttryck. I essäboken Världen i min fickspegel finns ett märkligt avsnitt om hans personliga helvete, ett slags bekännelse om privata förhållanden långt före sådant blev allmängods i litteraturen, författat av en man som både enligt eget och andras omdöme förhöll sig …

Fortsätt läsa »

sep 27

Ord och bild

När tekniken sviker, får jag ställa om bloggskrivandet på en annan bog. Den systematiska genomgång av olika litteraturer som jag gärna hade fortsatt med måste för en tid ge rum för mera allmänna reflexioner. Det är Sándor Csoóris fortgående behandling av språkets möjligheter att beskriva verkligheten som är utgångspunkten. Finns det en verklighet skild från …

Fortsätt läsa »

sep 23

Slutet och början

Sándor Csoóris diktning ville jag gärna dröja vid men tekniken förvägrar mig i dessa dagar tillgång till källorna och gör att blogginläggen blir mera oregelbundna. Det finns en dikt av Csoóri som påminner mig om Birger Sjöbergs Bleka Dödens minut. Många författare har föreställt sig och skildrat sin egen död med begravningståg och sörjande. Kanske ligger …

Fortsätt läsa »

sep 20

Mlle Magyar

– Mademoiselle Hungary Magyar! Det är ett misstag, tjänstemannen läser i fel kolumn när han ropar ut namnen på de köande i invandrarverkets byrå. Huvudpersonen i Krisztina Tóths novell är främling i Frankrike och beskriver hur mänskor av olika färgschatteringar och bakgrund föses samman i ett ämbetsverk. Även om alla mänskor är ungrare (enligt George …

Fortsätt läsa »

sep 19

Ännu ett år

En av Krisztina Tóths noveller handlar – bland annat – om zonbiljetter, om brott på linjen, strecket eller sträckan, och hur det överbyggs. En pojke har skaffat en fullständig uppsättning av de olika biljetter som erfordras för att kontrollanten skall kunna duperas. Novellen har ett säreget slut: hans far väcker honom och säger att de ändå …

Fortsätt läsa »

sep 18

Att skriva är att springa väl

I samband med en jabb om norsk litteratur lovade jag återkomma till en roman om en idrottsman [17.8.]. Det är Miklós Mészölys Az atléta halala, En idrottsmans död. EXKURSION: I titeln har vi ett av de få finsk-ugriska lånorden i svenskan. Ungerskans hal är ”samma ord” som finskans kuolla = dö, kuolen = jag dör, …

Fortsätt läsa »

sep 17

Teknikens underbara framsteg

Teknikens underbara framsteg gör att ständigt nya problem hindrar mig att regelbundet publicera inlägg. 1800-talets mänskor kunde inte drömma om de fel som kan uppstå i moderna datorer.

sep 14

Nivåskillnader

Det vågräta strecket, nivån, är beteckningen för den längsta av novellerna i Krisztina Tóths Vonalkód. Den handlar om – ja, vad handlar den om?   En kvinna åker till Japan. En fras ur en turistbroschyr om den höga nivån på servicen upprepas några gånger i texten.   Framme på flygfältet råkar hon ut för kontroller, …

Fortsätt läsa »

sep 13

Svart snö

Strecknätet eller linjenätet är underrubriken för följande novell av Krisztina Tóth. Den handlar, med en oöversättlig ordlek, om en svart snögubbe. Men begriplig är skildringen av unga pojkars tillvaro i socialismens Ungern.   Exploatering av naturen, miljöförstöring, var godtagen i planekonomin för att man skulle hinna ifatt Västs ekonomiska försprång.   Men där vi hör …

Fortsätt läsa »

sep 12

Hem

( Ännu en fri översättning av en av István Örkénys minutnoveller, denna har namnet Hem: )   Flickan var bara fyra år, hennes minnesbilder var säkert fortfarande osorterade, då hennes mor, för att förklara den kommande förändringen, förde henne fram till taggtrådsstängslet och visade henne på vagnarna som stod längre bort. -Är du inte glad? …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «