Nitram

Om författaren

Datum för registrering: 13 oktober, 2015

Senaste inlägg

  1. 1920: Knut Hamsun — 19 april, 2018
  2. 1921: Anatole France — 18 april, 2018
  3. 1922: Jacinto Benavente — 17 april, 2018
  4. 1923: William Butler Yeats — 16 april, 2018
  5. 1924: Władysław Reymont — 15 april, 2018

Listning av viss författares inlägg

Apr 19

1920: Knut Hamsun

De två norska nobelpristagarna Sigrid Undset och Knut Hamsun var ideologiska fiender. Katoliken Undset flydde den nazistiska ockupationen av Norge medan Knut Hamsun sällade sig till Quislings anhängare. I Kristianiaskildringen Sult kan man lära sig något om Hamsuns skaplynne. Hans alter ego hungrar på gatorna till den stad som nu är Oslo, i en febrig …

Fortsätt läsa »

Apr 18

1921: Anatole France

Jacques Anatole François Thibault var en spränglärd satiriker som på sin tid representerade höjden av lärdom och intelligens i Europa. Men läser man honom idag, är det närmast La Rôtisserie de la reine Pédauque (Drottning Gåsfot) som tilldrar sig intresse. Anatole Frances satir överskrider rätt ofta gränserna till hånets marker – liksom det gjorde för …

Fortsätt läsa »

Apr 17

1922: Jacinto Benavente

Los intereses creados är en pjäs av Benavente där han får rikliga tillfällen att framställa sin livsåskådning, eller brist på sådan. Den spanska teatern var efter guldåldern en förstenad företeelse med ett uppstyltat språk och dito agerande. Benavente gick i riktning mot en mera realistisk framställning. Leandro och Crispín är två pícaros som på 1600-talet kommer …

Fortsätt läsa »

Apr 16

1923: William Butler Yeats

Shakespeare framställer olika nationaliteters särdrag i skådespelet Henry V (akt III, scen 2). En engelsman, en walesare, en skotte och en irländare kontrasteras. Kapten Macmorris talar bred dialekt med många kraftuttryck, han är lättstött, hetlevrad och stridslysten men en tapper soldat, han är outtröttlig och väntar otåligt på att få skrida till verket. Fyra irländare har …

Fortsätt läsa »

Apr 15

1924: Władysław Reymont

Władysław Reymonts huvudverk är Chłopi (Bönderna, 1901-1908), som givetvis utspelas i lantlig miljö. Men ett givande verk är också Ziemia obiecana (Det förlovade landet, 1898) om staden Łódź med dess Lodzermenschen, kring nittonhundratalets början en beteckning för en särskild mänskotyp, som inte uppstått någon annanstans. Den utmärktes av flit, uthållighet och företagsamhet, alla positiva egenskaper. Men hos Reymont …

Fortsätt läsa »

Apr 14

1925: George Bernard Shaw

Aposteln Jakob skriver: ”Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?” (Jak. 2:15-16) I Shaws pjäs Pygmalion är det den välbeställde professor Henry Higgins som …

Fortsätt läsa »

Apr 13

1926: Grazia Deledda

En älskvärd tant var Grazia Deledda. Hennes noveller har vackra beskrivningar av det sardiska landskapet och det bebos av mänskor – inte många men tillräckligt – som är milda och förstående och förstår att slita tvister mellan eldfängda kombattanter. Svenska Akademien säger nästan samma sak: priset fick hon ”för hennes av hög idealitet burna författarskap, som …

Fortsätt läsa »

Apr 12

1927: Henri Bergson

Henri Bergsons élan vital var ett livgivande krafttillskott i en trött tid. Priset fick han också för ”rika och livgivande idéer” – förutom själva framställningskonsten. Han motsatte sig lantmätarfilosofin. Om jag varje dag vandrar till butiken, vandrar jag inte x antal lika långa sträckor, låt oss säga 365 x 1.000 m under ett år. Nej, …

Fortsätt läsa »

Apr 11

1928: Sigrid Undset

”Life is solitary, poor, nasty, brutish, and short”. Så beskrevs det av Thomas Hobbes i Leviathan år 1651, för 367 år sedan. Ytterligare 367 år tidigare hade vi år 1284. Det är i stort den tid som Sigrid Undset beskriver i början av Kristin Lavransdatter. Då motsvarade livet i Norge i än högre grad Hobbes’ beskrivning. Kristin föddes vid denna …

Fortsätt läsa »

Apr 10

1929: Thomas Mann

Thomas Mann hör till dem som fick Nobelpriset som en självklarhet. Man hade väntat sig det i många år och han själv hade väntat sig det. En liten besvikelse för honom var att det gavs uttryckligen för Buddenbrooks: Verfall einer Familie och inte för övriga verk som han själv satte högt. Andra nobelpristagare har också skrivit familjeberättelser …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «