Nitram

Om författaren

Datum för registrering: 13 oktober, 2015

Senaste inlägg

  1. 1989 Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day — 21 februari, 2019
  2. 1990 A S Byatt: Possession: A Romance — 19 februari, 2019
  3. 1991 Ben Okri: The Famished Road — 14 februari, 2019
  4. 1992 Barry Unsworth: The Sacred Hunger — 11 februari, 2019
  5. 1992 Michael Ondaatje: The English Patient — 9 februari, 2019

Listning av viss författares inlägg

feb 21

1989 Kazuo Ishiguro: The Remains of the Day

Man undrar om Ishiguros japanska bakgrund ger honom en särskild inblick i butlerns själsliv. I Japan lär det ju gälla att man inte skall tappa ansiktet och att förlust av hedern är det värsta som kan drabba. Och tanka- och haikulitteraturen äger stundom samma milda vemod som Ishiguros bok. När körsbärsträden fäller sina blad i …

Fortsätt läsa »

feb 19

1990 A S Byatt: Possession: A Romance

Jag tänker på två lyckliga par. De utgör belägg för att verklighet som dikt är underbara. De har funnit varandra och ett gemensamt intresse – ordningsföljden är irrelevant – i litteraturen. I intresset för gammal litteratur resp. en utomeuropeisk sådan. Byatt är författare och litteraturkritiker och egentligen sammanfattas hennes ”romantiska berättelse” i ett citat ur …

Fortsätt läsa »

feb 14

1991 Ben Okri: The Famished Road

En förtrollad bok. En synnerligen trist och hård afrikansk vardagstillvaro – kanske i en storstad i Nigeria – skildras ur en abikus perspektiv. Gossen Azaro är ett sådant ”andebarn” och han får besök av dessa utsända andar som vill ta honom hem eller kommer med allehanda märkliga budskap som omvärlden förundras över. Madame Koto, ägare …

Fortsätt läsa »

feb 11

1992 Barry Unsworth: The Sacred Hunger

Om hunger handlar denna bok liksom den följande i denna blogg. Om hunger – en förödande fysisk otillfredsställelse eller en gnagande själens längtan och trängtan och väntan och förbidan. I båda dessa böcker är det den fysiska afrikanska hungern som utgör klangbotten för hoppet om en bättre värld eller om den himmelska mättnaden. Två livsöden …

Fortsätt läsa »

feb 09

1992 Michael Ondaatje: The English Patient

Under läsningen händer det att jag tycker mig förflyttad till J M Coetzees roman The Life and Times of Michael K. Vad beror det på? I båda fallen är huvudpersonerna säregna existenser och deras tillvaro levs i en värld som avviker från den vanliga, ”normala”. Och mellan kontrahenterna råder en ömhet som kommer till synes …

Fortsätt läsa »

feb 07

1993 Roddy Doyle: Paddy Clarke Ha Ha Ha

Världen sedd genom barnets ögon – hur kan en författare återge den? Som vuxen har han ju förvärvat sig en kunskap som barnet inte äger eller åtminstone lärt sig att förstå fenomenens värld på ett annorlunda sätt. Barnets grymhet är stor men mindre reflekterad än den vuxnes. Bådas världar är kaotiska men där de reflekteras …

Fortsätt läsa »

feb 03

1994 James Kelman: How Late It Was, How Late

När James Kelman fick priset, var kritiken förödande. En medlem i prisnämnden ville avgå som protest: boken var bara ”crap”, sade hon, smörja. Och det är den. Kelman praktiserar medvetandeströmmens teknik, på skotsk slang eller dialekt. Handlingen är löst sammanhållen, sensmoralen svårbegriplig. Men han och hans anhängare försvarar det grova språket med att det är …

Fortsätt läsa »

feb 01

1995 Pat Barker: The Ghost Road

The Ghost Road är en skildring av det första världskriget och den skiljer sig kvalitativt  inte mycket från andra likadan. Perspektivet är, naturligtvis, den enskilda soldatens och avsikten är säkert att ställa honom eller dem i relief mot det meningslösa (om nu något krig har mening) masslaktandet. De traumatiska erfarenheterna från kriget – man kan …

Fortsätt läsa »

jan 30

1996 Graham Smith: Last Orders

Den jargong som odlas i boken skall vara den som är typisk för brittiska män och det är puben som är tillvarons centrum – the public house. Det är mycket möjligt att det förhåller sig på det sättet och kritikerna tycks ju instämmande ha identifierat den. Jack har dött och hans vänner företar bl.a. en …

Fortsätt läsa »

jan 28

1997 Arundhati Roy: The God of Small Things

De små detaljernas författare finns det många av men inte många med lika många omständliga små utvikningar som Arundhati Roy. Varligt frågsam lotsar hon sin berättelse vidare genom djungeln och över oceanen och de retoriskt halvöppna frågorna inbjuder till ständiga reflektioner över små ting som är stora. Varför är allting som det är? Varför är …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «