Månatligt arkiv för mars 2016

mar 12

Kort

Erich Fried hette en judisk diktare som skrev lapidariska, sarkastiska dikter om bl.a. världen och ondskan. Själv måste han före kriget fly från Wien till England.   Totschlagen   Erst die Zeit dann eine Fliege vielleicht eine Maus dann möglichst viele Menschen dann wieder die Zeit

mar 03

Rättvisan och jag

Om uttrycket ”fiat iustitia, pereat mundus” användes i olika betydelser av rebellen Kohlhaas och reformatorn Luther (enligt von Kleist) och av moralfilosofen Immanuel Kant finns det ännu en tredje tysk författare som vänt uttrycket mot sig själv, nämligen polemikern och satirikern Heinrich Heine.   Dessa tre prominenta tyska författare, verksamma under 1700-talets senare hälft och …

Fortsätt läsa »