Månatligt arkiv för juli 2020

jul 31

Möten, virus och mänskor, del 353

Det finns en sjö, från vilken högljudda turister nu jagat bort det sällsynta fågelparet. Turisterna själva minskar i antal med dalande solhöjd. Året runt samlas här dock ett antal tanter varje morgon, de simmar också på vintern. En av tanterna är särdeles energisk. Hon kommer punktligt samma tid varje morgon per cykel och kastar sig …

Fortsätt läsa »

jul 30

Möten, virus och mänskor, del 352

Det finns en sjö, dit en kvinna kommer med en parvel i åttaårsåldern. De tror sig vara ensamma tills jag med en diskret hostning förråder min närvaro. Pojken vill simma. Han kliver i och svär högljutt på finska: ”@@@, vilket stort merilevä!” Mamma på bryggan förebrår honom lamt: ”Du skall inte kiroilla!” Den som vill …

Fortsätt läsa »

jul 29

Möten, virus och mänskor, del 351

Det finns en sjö, dit går en grusväg. Visserligen smal och oansenlig men dock en väg, inte organiskt framvuxen utan röjd med linjal genom buskagen. Bland kommunens visa förbud finns dock det att ingen får köra här. Ingen, ingen utom de utryckningsfordon som i fall av nöd skall kunna nyttja den. Därför är det överraskande …

Fortsätt läsa »

jul 28

Möten, virus och mänskor, del 350

Det finns en sjö, den kan också kallas ett träsk men den äger inte den fläkt av lätt naturmystik som berättigar till benämningen tjärn och det vore en förolämpning att kalla den en göl. Henry David Thoreau skrev om skogsliv vid Walden. Markerna kring hans ’pond’ uppläts av hans vän och gynnare, filosofen Ralph Waldo …

Fortsätt läsa »

jul 27

Möten, virus och mänskor, del 349

Det finns en sjö, där finns mycket som är förbjudet genom kommunens visa förordnanden och anslag. Man får inte meta här. Man får inte dyka här. Man får inte göra upp eld. Man får inte ha med sig en hund eller andra sällskapsdjur. Tidigt på morgonen finns här bara en liten flicka som metar på …

Fortsätt läsa »

jul 26

Möten, virus och mänskor, del 348

Det finns en sjö, dess vatten bär inte bara de rörelsehindrade utan även ljud. En mild kväll finns där bara jag och två unga damer. De äntrar en plastmadrass och förtroligt samtalande sida vid sida tar de sig ut på vattnet och bort från stranden. Den bär även ljud. Deras hemligaste tycken och förälskelser kommer …

Fortsätt läsa »

jul 25

Möten, virus och mänskor, del 347

Det finns en sjö, där står en påklädd kvinna med professionell uppsyn och betraktar de badande. Hon sätter på sig en ansiktsmask. Varför gör hon på detta viset? undrar en svärm av barn som genast skockas omkring henne. Svaret närmar sig med tunga steg ur skogen. Han går med rollator men han har det ändå …

Fortsätt läsa »

jul 24

Möten, virus och mänskor, del 346

Det finns en sjö, där bor det en häxa i närheten, nej, det borde jag inte ha skrivit, för hon bekänner en kristen tro. Men när hennes blå ögon överfar vattenytan ser de mera än andras. Inte bara i den meningen att hon länge observerat naturens liv kring sjön och varseblir mycket som jag inte …

Fortsätt läsa »

jul 23

Möten, virus och mänskor, del 345

Det finns en sjö, det finns ett grovt tillyxat utebord, det sitter en man vid detta bord. Han har ett litet hakskägg och långt hår i fläta, han har en lång rad siffror tatuerade på armen. Han äter en hamburgare och jag tror att det inte är den första hamburgare han ätit. Han vet berätta …

Fortsätt läsa »

jul 22

Möten, virus och mänskor, del 344

Det finns en sjö, den erbjuder rika möjligheter att studera djurens vanor och mänskors. En kvinna berättar för mig om naturen här, hon har god kännedom om fauna och flora. Vi samtalar om detta och mycket annat i många timmar och vandrar därvid längs stranden och i skogen. Följande dag kommer hon igen och samtalet …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «