Månatligt arkiv för maj 2018

maj 31

Möten och mänskor, del 001

Han var lång och stor och han var kanske sextio år gammal. Av hans sätt att tala högt, entonigt och i korta meningar drog jag slutsatsen att han varit militär. Detta besannades då han vände sig till oss; åhörare för gången han hade summa två. Det var en äldre dam som åt glass och det var …

Fortsätt läsa »

maj 15

Goda och en ond

Madeleinekakan som Proust förtärde, den med smak av alla minnen – den upplevelsen är inte bara författarna förbehållen. En dag i huvudstaden bjuder oväntat på många möten med oförbehållsamt artiga, vänliga mänskor – mest ungdomar. När man tacksamt tar emot hjälp i små bekymmer – en tappad nyckel, vägbeskrivning till en främmande adress – framstår de …

Fortsätt läsa »

maj 09

1901: Sully Prudhomme

Det är sublimt att få avsluta denna genomgång av nobelpristagarna med en stor poet. Sully Prudhomme har ofta blivit misskänd av eftervärlden och August Strindberg förmodade på sin tid att det första priset gavs honom bara för att Svenska Akademien ville framhäva sig själv. Den franska akademin var ju förebilden för den svenska och det …

Fortsätt läsa »

maj 08

1902: Theodor Mommsen

Det finns vetenskapsgrenar som knappast är rätt uppskattade utanför de professionella kulturhistorikernas krets. Till dessa hör numismatiken och epigrafiken. Theodor Mommsen var en av sin tids främsta auktoriteter på dessa områden. Här behöver en grundlig och omfattande lärdom förenas med fantasi – eller med inbillningskraft, för att tala tysk filosofiska. Det storverk för vilket Mommsen belönades (han …

Fortsätt läsa »

maj 07

1903: Bjørnstjerne Bjørnson

Bjørnstjerne Bjørnsons Fiskerjenten slutar där den börjar: ”Ouverturen sagtnede af, Fred faldt over Harmonierne, de smeltede efterhånden hen som i Solskin. Ouverturen sluttede; bange Stilhed indtraadte. Saa gik Teppet op.” Det är berättelsen om en enkel fiskarflicka, Petra, som från landsbygden i norr via Bergen kommer till Kristiania och blir skådespelerska. ”Fiskerjenten, det er jeg” påstås den …

Fortsätt läsa »

maj 05

1904: Frédéric Mistral

”Canto uno chato de Prouvènço. Dins lis amour de sa jouvènço, —.” Eller på franska: ”Je chante une jeune fille de Provence. Dans les amour de sa jeunesse.” Mireiò är en rikemansdotter som älskar korgmakaren Vincènt men hennes far söker andra friare för henne. Hon flyr till ”de tre Mariorna”, Saintes-Maries-de-la-Mer och ber till dem för att …

Fortsätt läsa »

maj 04

1904: José Echegaray

Ibsens Gengangere och Echegarays El hijo de Don Juan är besläktade dramer på det sättet att vardera tar upp känsliga ämnen och förkunnar ett slags ärftlig determinism. Echegaray var den sista romantikern av de stora spanska dramatikerna men han tar sig an författandet med matematikerns exakthet. Hans pjäser blir så ett slags experiment med utgången av …

Fortsätt läsa »

maj 03

1905: Henryk Sienkiewicz

Varje vuxen mänska kan ge exempel på någon som i ett eller annat avseende svikit honom eller henne. Att sveklösheten och ordhålligheten tillmäts ett så stort värde och att brott mot dem bestraffas, beror ju på att vi är medvetna om löftesbrottets möjlighet. Det högtidligaste och heligaste av alla löften, äktenskapslöftet, avges inför Gud och …

Fortsätt läsa »

maj 02

1906: Giosuè Carducci

Då det här varit tal om författarnas hållning till ondskan som sådan, kan man tänka sig att Giosuè Carduccis Hymn till Satan – A Satana – skulle vara belysande. Det är fråga om en hymn med femtio kvartiner eller fyrradingar enligt ett gammalt italienskt versmått. Men Carducci var inte först med denna hyllning eller invokation …

Fortsätt läsa »

maj 01

1907: Rudyard Kipling

Finland, Norge, Danmark, Island, Schweiz, Nederländerna, Kanada, Nya Zeeland, Sverige och Australien. De är världens tio lyckligaste eller lyckosammaste länder, enligt Förenta Nationernas ”World Happiness Report”. De tio olyckligaste är: Malawi, Haiti, Liberia, Syrien, Rwanda, Jemen, Tanzania, Sydsudan, Centralafrikanska republiken och  Burundi. De ”lyckliga” har alla en övervägande vit befolkning. Bland de ”olyckliga” har de …

Fortsätt läsa »