Månatligt arkiv för augusti 2018

aug 31

Möten och mänskor, del 047

Vitt var hennes ansikte, vitt hennes hår också. Länge hade hon legat i sjukhussängen här på långvårdsavdelningen. Hennes tidlösa väntan – hennes väntanslösa tid – var fortsättningen på tankarna om drömmen i det föregående. Hon låg stilla, som livlös, men orden var tydliga fastän svaga. Hon drömde. Hon talade om sin bortgångne make och hon berättade …

Fortsätt läsa »

aug 29

Möten och mänskor, del 046

Med tanke på inlägget den 19 augusti: jag oroas av en mening vid läsandet av Kirsi Poutanens Villonin puutarha: ”Jos luovumme kellosta, siis tarkoitan että todella / luovumme kellosta, kohtaamisemme järjestävät itse itsensä.”  (s 88) Äger detta uppgivande rum i drömmen? Inte bara i den meningen att vår uppfattning av tiden relativiseras utan så att alla tidmätningens parafernalier …

Fortsätt läsa »

aug 27

Möten och mänskor, del 045

Begreppet ’intelligenskvot’ är inte bara meningslöst, det är också tvivelaktigt och stundom direkt farligt. Alla försök att ge begreppet ’intelligens’ en allmänt vedertagen definition har strandat på att enigheten inte sträcker sig längre än till konstaterandet: ”Intelligens är det som man mäter med intelligenstest.” Att propagandan gjort denna ’intelligens’ till en sådan uppskattad och eftersträvad …

Fortsätt läsa »

aug 25

Möten och mänskor, del 044

Under sommarens värmebölja framkom mera än vanligt av mänskors både yttre och inre i huvudstaden. Jag satt på en trottoarservering och vid bordet invid satt ett litet sällskap där den mest tillbakadragna tydligtvis utgjorde medelpunkten. Hon var en ung flicka med allvarlig uppsyn, hon log aldrig och hennes tal var högt och lätt forcerat. De …

Fortsätt läsa »

aug 23

Möten och mänskor, del 043

Filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari menar att personnage conceptuel, begreppspersonen, personen som begrepp, skapar filosofer och inte tvärtom. Som exempel ges t ex ’Zarathustra’ hos Nietzsche eller ’Förföraren’ hos Kierkegaard. Dessa icke-existerande varelser, dessa begrepp, skapar deras tänkande och utgör filosofins egentliga subjekt. ’Hon som hatar’ är en existerande person men hennes sinnesförfattning är …

Fortsätt läsa »

aug 21

Möten och mänskor, del 042

Kajsaniemi, tidig söndag morgon. I parken en flock ungdomar och en flock vitkindade gäss, de lyfter samtidigt. Där fåglarna suttit syns inga spår.

aug 19

Möten och mänskor, del 041

Men klocktiden är ingen riktig tid – vem har sagt att ett mekaniskt och fortgående sönderhackande av tillvaron skulle ge oss en mera sanningsenlig bild av den än den klocklösa? Om tillvaron, som Leibniz menade, är en prestabilerad harmoni och monadernas fönsterlösa kretslopp inte kan rubbas ens av ett handtag i världsalltet – tror jag …

Fortsätt läsa »

aug 17

Möten och mänskor, del 040

Av de hundra möten jag här ärnat beskriva är det inget som är trivialt, även om inget är sensationellt. Edith Södergran sade det bättre: Och Gud är med i alla sammanhang. När gumman oväntat mötte sin katt vid brunnen och katten sin matmor. Det var en stor glädje för dem båda men allrastörst var den …

Fortsätt läsa »

aug 15

Möten och mänskor, del 039

En okänd man kommer mot mig på skogsstigen. Han stannar och hejdar mig med orden: ”Hej, du måste vara tokig du!” Det är en av de ovanligare varianterna när det gäller att inleda ett samtal och en bekantskap. En legendarisk sjömanspräst brukade säga: ”Skall vi spotta varandra i ansiktet? Jag heter NN…”. Den okändes diagnos …

Fortsätt läsa »

aug 13

Möten och mänskor, del 038

Deras namn skall jag inte nämna men tre utländska män jag mötte idag har nu blivit medlemmar av en luthersk församling. För de flesta rotfasta finländare betyder anslutning till det man kallar ’den lutherska kyrkan’ föga eller intet, eftersom man också lämnar stats- eller folkkyrkan i stigande antal. Men dessa män var asylsökande f.d. muslimer som …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «