Månatligt arkiv för december 2016

dec 31

Hatets dagbok

Där Gud bygger en kyrka, reser Satan ett kapell.   Dessa ord av Luther äger ständig aktualitet, på många plan och i många sammanhang.   Hatet och ondskan ökas och förmeras där evangelium om den fria nåden predikas och där mänskor vill leva sina liv enligt kristen tro och övertygelse.   Kristi födelsefest närmade sig, …

Fortsätt läsa »

dec 19

Syréndoft i natten

Jaroslav Seifert skriver om att vara dödsdömd. Hans tankar går naturligtvis också till Dostojevskijs klassiska skildring av stunderna före skenavrättningen. Seifert finner det märkligt att Dostojevskijs skildring av misären i de sibiriska fånglägren – dödsdomen omvandlades ju i sista stund – efteråt är mera livfull och detaljrik.   Seifert var också dömd till döden, av …

Fortsätt läsa »

dec 15

Och att rätt betrakta

Också tjeckisk litteratur har sin Wolker, liksom den holländska [bloggen 15/11] sin Wolkers. Tjecken heter Jiří, holländaren Jan. Denna inte särskilt uppseendeväckande tanke uppfordrar dock i flykten till en jämförelse dem emellan. Det är det makabra hos holländaren som gör det värt.   Jiří Wolker betraktar kyrkogården Mirogoj i Zagreb:   Na záhřebském hřbitově, na …

Fortsätt läsa »

dec 11

Att rätt förstå vad ingen kan begripa

Milan Kundera har någonstans klagat och sagt att det tjeckiska språket utgör ett verksamt hinder för landets litteratur att rätt estumeras ute i Europa (inklusive världen).   Men orden är ju till för att dölja våra tankar och sår och vårt hjärta som bankar och slår. Kunderas fundering ter sig som en naiv förevändning för …

Fortsätt läsa »

dec 09

Ut genom fönstret

Termen ‘defenestration’ kom i bruk för att beteckna en händelse i slottet i Prag 1618, som igångsatte trettioåriga kriget. ’Utfönstra’ kunde man ju tala om på svenska. Vid läsning av den tjeckiska litteraturens historia får man intrycket att autodefenestrationen här är ett typiskt sätt att begå självmord. Vi nämnde Tomáš Garrigue Masaryk, landets högt värderade …

Fortsätt läsa »

dec 07

Den otillräckliga frågan

Det finns i Vladimír Holans mycket långa dikt Noc s Hamletem en kort passage av följande lydelse:   Kdysi, kráčeje kvetoucím vřesovištěm, zaslechl jsem dětskou otázku proč? a nemohl jsem odpovědět. A nemohl bych odpovědět po tolika letech ani dnes při středním reliéfu lůny, neboť dětem nestačí odpověď a dospělým otázka.   Ja, en passage …

Fortsätt läsa »

dec 03

Tro och förtryck

Ja, Tjeckoslovakiens historia som självständig stat blev kort – åren 1918—1939 samt 1945—1992.   Framför allt under den andra av dessa perioder var Jaroslav Seifert (1901—1986) den dominerande litterära gestalten, han är och förblir också den enda tjeckoslovak som erhållit Nobels litteraturpris.   Seifert var en rimmare och det är svårt att överföra hans verser …

Fortsätt läsa »

dec 02

Förebilder

Tomáš Garrigue Masaryk blev den nya staten Tjeckoslovakiens första president år 1918. Kanske är det hans förtjänst att författare – och filosofer – hade en så viktig ställning i landets korta historia.   Författaren Václav Havel, förgrundsgestalten inom Charta 77, valdes rentav till president i Tjeckoslovakien (1989—1992, därefter i Tjeckien 1993—2003).   Hans polemik med …

Fortsätt läsa »