Månatligt arkiv för juni 2019

jun 29

1989 Botho Strauß

Botho Strauß menar att det tyska kulturarvet sedan länge har förfuskats, egentligen tog vanvården sin början redan i och med upplysningen. I Anschwellender Bocksgesang, några år efter Büchnerpriset, anspelar han på den antika tragedin – ”bocksången” var en hädisk drift med högre värden – och närmar sig därmed litet överraskande Nietzsches formuleringar. Och förutom att …

Fortsätt läsa »

jun 27

1988 Albert Drach

Ironi stegrad till cynism, det var vad Albert Drach ville. Lyssna till hans Pölsång: Pfützenlied Das Wetter welkt in grauem Schmutz. Der Pinien brauner Krönungsputz Sinkt ab wie alle Königsmützen In graue Pfützen. Und was mißliebig Zynisch wie Kometenhohn geschweift Und was ergiebig Wohlgeraten und gereift, So gut wie Bürgers warme Grützen, Fällt in die …

Fortsätt läsa »

jun 25

1987 Erich Fried

Om kärlekens autonomi – han använder inte den termen – skriver Erich Fried i Was es ist: Es ist Unsinn sagt die Vernunft Es ist was es ist sagt die Liebe Es ist Unglück sagt die Berechnung Es ist nichts als Schmerz sagt die Angst Es ist aussichtslos sagt die Einsicht Es ist was es …

Fortsätt läsa »

jun 23

1986 Friedrich Dürrenmatt

’Förväxlingskomedi’ är fel ord för att beteckna Friedrich Dürrenmatt pjäs Die Physiker – trots att den har underrubriken ”Eine Komödie in 2 Akten”. På ett mentalsjukhus finns tre patienter – de heter Einstein, Möbius och Newton. Dürrenmatts tragiska fars skrevs i början av sextiotalet, då hotet om mänsklighetens utplåning genom vätebomben plötsligt blev akut. Han …

Fortsätt läsa »

jun 21

1985 Heiner Müller

Under kriget vistades Bertolt Brecht i Finland och hans pjäs Herr Puntila und sein Knecht Matti har handlingen förlagd till ”Tavastland naarschtans” [någonstans]. Citatet därför att den också uppfördes på dialekt på Närpes nya stolthet Vridin – vridläktaren – och skoleleverna skickades ut för att bese den. Hur Verfremdungseffekten påverkades av att min klassföreståndare och …

Fortsätt läsa »

jun 19

1984 Ernst Jandl

Hur är det egentligen på landet? Enligt Ernst Jandl går där till såhär: auf dem land rininininininininDER brüllüllüllüllüllüllüllüllEN schweineineineineineineineinE grununununununununZEN hununununununununDE bellellellellellellellellEN katatatatatatatatZEN miauiauiauiauiauiauiauiauEN katatatatatatatatER schnurrurrurrurrurrurrurrurrEN gänänänänänänänänSE schnattattattattattattattattERN ziegiegiegiegiegiegiegiegEN meckeckeckeckeckeckeckeckERN bienienienienienienienienEN summummummummummummummummEN grillillillillillillillillEN ziriririririririrPEN fröschöschöschöschöschöschöschöschE quakakakakakakakakEN hummummummummummummummummELN brummummummummummummummummEN vögögögögögögögögEL zwitschitschitschitschitschitschitschitschERN Han hörde som synes till konkretisterna – liksom Helmut Heißenbüttel (1969; bloggen 15 maj). Tekniska …

Fortsätt läsa »

jun 17

1983 Wolfdietrich Schnurre

En envis diktare för barn – också – är Wolfdietrich Schnurre. Liksom de andra tyska diktarna är han i sin lyrik upptagen av sin nations särskilda skickelser. Och han var med och grundade Gruppe 47. På vad vis skiljer han sig då från de andra? Barnasinnet, kanske? “Was will ein Gedicht. Teilnahme erwecken. Das Gedicht …

Fortsätt läsa »

jun 15

1982 Peter Weiss

Peter Weiss ville dokumentera orättvisor i världen och samtidigt i dramatisk form framställa det godas kamp mot det onda. Han var verksam som författare av romaner och skådespel, som filmregissör, översättare och bildkonstnär. Han skrev på tyska men bodde i Sverige i många produktiva år. Svenskan var hans vardagsspråk. Hans far var jude och han …

Fortsätt läsa »

jun 13

1981 Martin Walser

Enzensberger (1963) och Handke (1973) är ännu, åtminstone fysiskt, levande författare vi mött i raden – den tredje är Martin Walser, idag 92 år gammal. Skall man känna skuld eller inte känna skuld, bör man vältra sig i den eller beslutsamt ta avstånd från varje antydan om en sådan – som författare i Tyskland? Denna …

Fortsätt läsa »

jun 11

1980 Christa Wolf

Han var en vänsäll, tyskspråkig lärare från Sverige som gästspelade vid fakulteten när jag inledde mina studier. Långt senare stötte jag på hans namn två gånger. Dels såg jag att han skrivit en grundlig och insiktsfull lärobok i mitt huvudämne. Dels avslöjades att han varit uppgiftslämnare åt Stasi, den östtyska säkerhetstjänsten. Han förlorade sitt prästämbete …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «