Månatligt arkiv för augusti 2021

aug 31

Möten, virus och mänskor, del 663

En tidningsrubrik vet berätta att Gunilla, 44, hittat en jättesvamp i skogen. När jag, 23, inledde studier i journalistik betonade vår lärare, 51, redan på den första kursen, 2-, att rubrik och ingress i en kvalitetstidning skulle lyfta fram det relevanta, det och inget annat. Det som (genomsnittsläsaren), 48, ville och behövde veta för att …

Fortsätt läsa »

aug 30

Möten, virus och mänskor, del 662

Upprepningstvång (upprepningstvång) finns det överraskande mycket av, jag avser inte Penelopes rationellt betingade utan andra. En person jag följde tätt i hälarna gjorde märkliga piruetter på trottoaren innan han kunde passera en målad linje. En annan måste buga sig för handtaget ett antal gånger innan han kunde öppna dörren. En tredje måste återvända till sin …

Fortsätt läsa »

aug 29

Möten, virus och mänskor, del 661

Grovt räknat har jag två underdrivare i min bekantskapskrets. Den ene ringde mig just, han undrade var jag befann mig, jag sade att jag sitter vid mitt skrivbord. – Så du är nästan hemma då? svarade han. Han avsåg inget annat med detta ’nästan’ än att för säkerhets skull gardera sin utsaga mot alla tänkbara …

Fortsätt läsa »

aug 27

Möten, virus och mänskor, del 660

Vilka är de? Varifrån kommer de? Vad är det för ett språk de talar? Jag har råkat folk av deras ras förut – också på tjänstens vägnar. Ändå är och förblir det gåtfulla folket en gåta. Det är de kulturella jag talar om. Nu mötte jag och talade med och nu läste jag en kvinna …

Fortsätt läsa »

aug 26

Möten, virus och mänskor, del 659

Min följeslagare kräks i dörren. Och när vi för ut kläder till avfallsbehållaren, bär hon plasthandskar och håller kassarna på armslängds avstånd. Detta bara för att antyda de yttre ramarna. Mitt i eländet ges också frid. När några koppar diskats, en ren yta röjts upp på matbordet och fönstret öppnats, kan en församling samlas till …

Fortsätt läsa »

aug 25

Möten, virus och mänskor, del 658

Men med anledning av föregående inlägg: huru sårbart är det icke, systemet! Jag kör i godan ro när min bil påkallar min uppmärksamhet. ”Byt olja!” säger den. Och eftersom oljebyten inte är akuta åtgärder, ignorerar jag budskapet. Efter en tid skärper den tonen. ”Byt olja omgående!” Den gula varningslampan blir röd. Inte nog med detta. …

Fortsätt läsa »

aug 24

Möten, virus och mänskor, del 657

När seklet var ungt – nej, jag menar: när det förra redan började åldras, lärde vi oss logistik. Läraren ritade upp snillrika schemata som visade hur lagerfyllning och lagerbestånd kunde beräknas och kalkyleras och automatiseras. Alla dessa läroböcker och anteckningar är nu lika föråldrade som gårdagens tidning. I Finlands största byggnad, som inte är en …

Fortsätt läsa »

aug 21

Möten, virus och mänskor, del 656

Länge väntade och känslomässigt förberedda är dagens två händelser i vänkretsen: en födelse och ett dödsfall. Men det vi kallar födelse är rent medicinskt en relativt odramatisk transporthändelse. Medan döden är mötet med Domen. Som helgonens födelsedag firas deras dödsdag: en glädjefest. Helgon? Varje troende luthersk kristen är helig, ett helgon.

aug 20

Möten, virus och mänskor, del 655

Det är smickrande, det är det förstås, när man från olika (flera än ett) håll uppmanas att dels skriva en bok om själavård, dels att offentliggöra sina minnen och erfarenheter från sådant arbete. I grunden är det samma sak och uppgiften är därför omöjlig. Det återbesök i småstaden jag refererade (del 647) övertygade mig om …

Fortsätt läsa »

aug 19

Möten, virus och mänskor, del 654

Det är en välmodulerad och kraftig röst som uttalar åsikter med inlevelse. Men varifrån kommer den? Uteslutningsmetoden ger vid handen att den emanerar från en man vid bordsändan. Han har en väldig valrossmustasch och tunga, hängande ögonlock. Man ser inte läpparna röra sig och man ser inget minspel eller varseblir några ögonrörelser. De andra männen …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «