Månatligt arkiv för november 2016

nov 24

Världen runt med Jemand

Förundran är inte det rätta ordet men dess konnotationer utgör en delmängd av beskrivningen av den rätta känslan vid världens betraktande: ”När jag ser Din himmel, Dina fingrars verk…”. (Ps. 8:4)   Holländsk litteratur är inte bara koncentrationsläger, med vuxna ögon eller med barns vuxna ögon. Adriaan van Dis har rest i Kina. Een barbaar …

Fortsätt läsa »

nov 23

Vem? Jag?

Cees Nootebooms bok [16.11.] måste med nödvändighet föra tankarna till ett annat holländskt storverk, Willem Frederik Hermans’ De donkere kamer van Damokles. Och i detta sammanhang minns vi att också Maarten t’ Haart [17.11.] har identitetsproblemet som förutsättning för sin höglitterära detektivroman. Ändå kan man svårligen påvisa direkta beroendeförhållanden, frågan: Vem är jag? ställs så …

Fortsätt läsa »

nov 22

Om

Om de flesta holländska romaner utspelar sig utomlands och om Vestdijks historiska romaner förefaller hektiska och överlastade, håller sig Henrica Judith van Nijnatten-Doffegnies till hemtrakten och handlingen flyter lugn som IJssel. I hemlandet har hennes böcker sålts i över en miljon exemplar och även i Finland har hon varit populär. Under namnet H J van …

Fortsätt läsa »

nov 21

Som barn

”Det är icke annat möjligt än att förförelser måste komma, men ve den genom vilken de komma! För honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han kastades i havet, än att han skulle förföra en av dessa små.” – Luk. 17:2. Gårdagens blogg handlade om henne som, förvriden i sitt …

Fortsätt läsa »

nov 20

Drabbad av en artikel

En artikel på Yles hemsida idag drabbar mig: http://yle.fi/uutiset/3-9298246   Den talar om skilsmässa och hur hon som hatar manipulerar barnen och uppviglar dem till hat mot sin far.   Helinä Häkkänen-Nyholm är docent i rättspsykologi. Hon säger att det är synnerligen skadligt för barnets utveckling när den förälder – för det mesta modern – …

Fortsätt läsa »

nov 19

Joakims röst

Om Claus’ och Wolkers’ verk kan ses som uppgörelse med och frigörelse från en påvisk resp. kalvinistisk barndom, är Marnix Gijsen kritisk till både judisk och romersk-katolsk tro.   Den senare representerar hans barndom och den förra behandlas i romanen Joachim van Babylon. Gijsens rätta namn var Jan-Albert Goris, han var belgier och flamländare.   Berättelsen om …

Fortsätt läsa »

nov 17

En annan

Skumögt i mörkret vi treva. Dräpa sig själv är att leva, håll den du hatar kär, var den du icke är, gör det du icke kan, varder du man!   Dikten är Frödings, ur Efterskörd. Maarten t’ Haart skriver i De zonnewijzer om att vara den man icke är. Leonie Kuyper kommer både av det …

Fortsätt läsa »

nov 16

Vakna i sitt Portugal

Riktigt tvättäkta utomlands var ju Spanien inte för alla nederländare på El Grecos tid. Men Portugal är det under den tid då den ev. handlingen i Cees Nootebooms Het volgende verhaal äger rum.   Boken är ett praktexempel på litteratur med intertextuella allusioner och den borde vara försedd med en notapparat. Men där finns en …

Fortsätt läsa »

nov 15

Dubbel amerikansk bokföring

Om moral är något bra, är det allra bäst att ha en dubbel sådan.   Så resonerar väl hon, som anser att hennes samvete är rent – därför att hon aldrig använder det.   Många holländska författare avhandlar dubbelmoral, hyckleri och förkonstling. Jan Wolkers’ noveller nämndes [bloggen 9.11.], Hugo Claus är ett slags Wolkers i …

Fortsätt läsa »

nov 14

Amaltheia

De holländska romaner jag haft i min hand utspelar sig mycket ofta i främmande länder. Om det är något kännspakt för holländsk litteratur vågar jag inte uttala mig om men merparten av de här avhandlade verken tilldrar sig utomlands.   Så också Simon Vestdijks Het vijfde zegel. Roman uit het Spanje der inquisitie som handlar …

Fortsätt läsa »

Tidigare inlägg «