Månatligt arkiv för januari 2020

jan 26

2014 Jürgen Becker

Att tala om en tingens sammansvärjning kunde ha gjort sig nu men det finns ingen tingens sammansvärjning. Det finns mänsklig ondska, som från begynnelsen gjort att marken bär törne och tistel och att de sinnrikaste datorer kapsejsar och åstadkommer dröjsmål. Jürgen Becker är hörspelsförfattare. Det är en genre som är – eller var – omhuldad …

Fortsätt läsa »

jan 17

2013 Sibylle Lewitscharoff

Hennes far var en bulgarisk läkare som tog sitt liv och hon studerade religionsvetenskap i olika länder. Hon dog i fjol och hon var evangelisk och hon kritiserade predikans och gudstjänstens hållningslösa och förvildade former i sin kyrka. Pong är hennes berättelse om en galen mänska som vill förändra världen och denna mänskas galna men …

Fortsätt läsa »

jan 13

2012 Felicitas Hoppe

Felicitas betyder lycka men tyvärr går det inte att hårdra etymologin för det svenska ’hopp’ så att det skulle bli besläktat med ’Hoppe’. Hon förefaller dock att vara en lycklig mänska med hopp om världens framtid. Hon har publicerat sig i många genrer, bl.a. skrivit flera barnböcker, undervisat och föreläst och ävenledes rest jorden runt …

Fortsätt läsa »

jan 10

2011 Friedrich Christian Delius

Det finns böcker man kan känna igen sig i. (Och betydelsefull för självförståelsen är då särskilt de avsnitt där man inte känner igen sig.) Som nu Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde av Friedrich Christian Delius. Boken är självbiografisk och handlar om en 11-årig pojkes upplevelser den 4 juli 1954, den dag då Tyskland …

Fortsätt läsa »

jan 07

2010 Reinhard Jirgl

Muren. Muren kastar sin slagskugga åt bägge hållen över de författare som levde under dess tysta välde. Reinhard Jirgl var en av dem, han levde i öst och hans första romanförsök refuserades med motiveringen att de inte var tillräckligt renläriga. Han studerade elektronik och blev diplomingenjör men arbetade samtidigt under erfarna författares ledning intensivt med …

Fortsätt läsa »