«

»

jan 26

2014 Jürgen Becker

Att tala om en tingens sammansvärjning kunde ha gjort sig nu men det finns ingen tingens sammansvärjning. Det finns mänsklig ondska, som från begynnelsen gjort att marken bär törne och tistel och att de sinnrikaste datorer kapsejsar och åstadkommer dröjsmål.

Jürgen Becker är hörspelsförfattare. Det är en genre som är – eller var – omhuldad i Tyskland mera än hos oss. Han är också diktare. Hans dikter är därför, som man kunde vänta sig, nyfiket resignerade iakttagelser av världen.

Som i Was zu erreichen ist, en dikt om en bloggskribent, — ja, till exempel om en bloggskribent.

Die nächste Stunde. Als würde man warten. Aber
die Beschäftigungen gehen weiter, von den Altlasten wollen wir
gar nicht erst reden.

Hell genug ist es draußen. Es bedarf keiner
Aufforderung kein Motiv für den Leitartikel; ich sag dir
alles früh genug.

Es ist wirklich ganz einfach. Mit dem Rücken zur Wand,
zum Fenster, zum Bildschirm, zur Tür. Nichts mitbringen,
der Tisch bleibt jetzt leer.

Det är verkligen mycket enkelt, alltihop. Iscensättningen och regin är ovedersägliga. Men tingen sammansvär sig inte, det är från oss och de våra som ondskan kommer.