«

»

jan 13

2012 Felicitas Hoppe

Felicitas betyder lycka men tyvärr går det inte att hårdra etymologin för det svenska ’hopp’ så att det skulle bli besläktat med ’Hoppe’.

Hon förefaller dock att vara en lycklig mänska med hopp om världens framtid. Hon har publicerat sig i många genrer, bl.a. skrivit flera barnböcker, undervisat och föreläst och ävenledes rest jorden runt från Hamburg till Hamburg. Hon är en fabulererska och hon har sinne för komik, till den grad att Büchnerprisets jury tilldelade henne priset med denna motivering.

Visst är det komiskt ibland när folk skuttar omkring men lyckan är en djupt allvarlig sak och tragisk ibland.