«

»

feb 05

Möten, virus och mänskor, del 473

Den brunskäggyvige Ontrus ser man ibland på balkongen.

Då är han alltid sysselsatt med sin cykel, som till stölders förebyggande har sin plats där. Men jag har aldrig sett Ontrus röra sig per cykel – bara gående. Kanske också det en försiktighetsåtgärd?

Man kan ju alltid bli hejdad och rånad på sitt färdmedel, vi lever i en oviss tid.

Ontrus känns igen på sin yvighet, annars är han diskret klädd och mycket tystlåten, han smälter in i massan. Vem är han? Varifrån kommer han och vart är han på väg?

Det vet ingen utom Ontrus själv, djupt under skägget.