«

»

jul 21

Möten och mänskor, del 112

En gammal, sliten anekdot handlar om de två skoförsäljarna som skickats till Afrika för att sondera marknaden.

Den ena telegraferar hem: Hopplöst. Ingen här använder skor.

Den andra telegraferar hem: Lysande utsikter! Ingen här använder skor.

Jag stod några dagar i ett lutherskt antikvariat i huvudstaden. Det ligger på en plats där mängder av utlänningar rör sig. Många av kunderna talar bekymrat om det ökade muslimska inflytandet. De menar att det är en kristen plikt att bevara och slå vakt om vår kristna kultur genom att begränsa invandringen.

En kvinna frågar efter Nya testamentet på engelska och arabiska. Jag säger att hon får ta alla som bär gideoniternas märke gratis. De är inte avsedda att säljas.

Hon blir mycket glad. Hon säger:

-Jag skall dela ut dem genast! Vilken välsignelse att alla dessa invandrare kommit hit så att vi får sprida evangeliet!