«

»

sep 29

Möten och mänskor, del 182

Jag stannar upp men inte det minsta lilla mynt hittar jag i fickorna.

Vad kan jag göra? Jag klargör mitt predikament med internationellt teckenspråk och tecknar i stället ett kors över den gamla kvinnans panna.

Och hon, som sitter hopkrupen som ett litet barn i porten, ler ett strålande och tandlöst leende till tack, med ögon som lyser i det rynkiga ansiktet.

Fantisera sedan om organiserad kriminalitet och bedrägeri!