«

»

sep 27

Möten och mänskor, del 180

Den tredje mötet är en vecka gammalt. Vi gick en kilometer eller två i huvudstaden och jag måste beundra hennes förmåga att uttrycka sig.

Inriktad på det egna jaget, javisst, men inte på ett själviskt vis. Utan klart och metodiskt redogjorde hon för sina åsikter och värderingar och för sina planer för framtiden – studier, arbete, verksamhet i och för det allmänna.

Och hon försummade därför inte att fråga efter min syn på saken eller att lyssna – inte bara höra – på mina kommentarer.

De tre nämnda typerna kan naturligtvis också förses med andra dimensioner, ss. öppenhet och slutenhet, aggressivitet eller välvillighet och vilka egenskaper man nu finner värda att bedöma.

Min redogörelse för dessa tre exempel rör sig inom ondskans domän. Hur uppkommer den, hur blir den möjlig, hur kan man uthärda en ond mänskas ondska?

Denna tredje unga dam kan jag aldrig tänka mig som Korsspindel. Hon har ryggrad men också förmåga till inlevelse i andras liv och värld. Jag tror att hon kommer att gå långt, längre än en kilometer här i världen, och därefter ända hem.