«

»

feb 14

1991 Ben Okri: The Famished Road

En förtrollad bok.

En synnerligen trist och hård afrikansk vardagstillvaro – kanske i en storstad i Nigeria – skildras ur en abikus perspektiv. Gossen Azaro är ett sådant ”andebarn” och han får besök av dessa utsända andar som vill ta honom hem eller kommer med allehanda märkliga budskap som omvärlden förundras över.

Madame Koto, ägare av ett närbeläget näringsställe, vill engagera honom för hans lyckobringande egenskapers skull, politiska partier tävlar om hans gunst, hans far vill bli en stor boxare m.m.

Det är en afrikansk variant av den magiska realism som vanligen förknippas med Sydamerika. Det overkliga och fantastiska är det normala och realistiska för Azaro.

I denna bok vore det inte uppseendeväckande om hon som hatar vände åter till den trohet och sanning hon lovat med ed inför Gud och människor. Det skulle bara vara det naturliga i en värld som höjer sig över vardagens råa brutalitet.