«

»

feb 11

1992 Barry Unsworth: The Sacred Hunger

Om hunger handlar denna bok liksom den följande i denna blogg. Om hunger – en förödande fysisk otillfredsställelse eller en gnagande själens längtan och trängtan och väntan och förbidan.

I båda dessa böcker är det den fysiska afrikanska hungern som utgör klangbotten för hoppet om en bättre värld eller om den himmelska mättnaden.

Två livsöden som tvinnas samman och förutsätter varandra är temat för många böcker. Ett sådant grepp belyser här både mänskorna och miljön. Det är länge sedan som detta hände: vi får ty oss till författarens indirekta försäkran om att det var så det hände och att det var så man tänkte, på den tiden.

Den musikaliskt insatte kan urskilja Leitmotif, uppskatta kontrapunktiken, observera kapitelslutens kadenser och salta sin upplevelse med att bråka fugorna i denna komposition i ord.

Det blir man inte mätt av. Det hatet krossat kan inte återuppstå utan försoning.