«

»

feb 19

1990 A S Byatt: Possession: A Romance

Jag tänker på två lyckliga par.

De utgör belägg för att verklighet som dikt är underbara. De har funnit varandra och ett gemensamt intresse – ordningsföljden är irrelevant – i litteraturen. I intresset för gammal litteratur resp. en utomeuropeisk sådan.

Byatt är författare och litteraturkritiker och egentligen sammanfattas hennes ”romantiska berättelse” i ett citat ur Robert Brownings långdikt Mr Sludge, ”The Medium”, anfört i bokens förord:

How many lies did it require to make
The portly truth you here present us with?

Denna passionshistoria – i svensk översättning är titeln De besatta men på finska Riivaus – är så intrikat litterär att dess sannolikhet närmar sig 1. Så måste det ha gått till.

I det verkliga livet är barnen den sanning som förenar makarna. Och hon som förfört en och flera av dessa minsta är Lögnen själv.