«

»

jul 17

Möten, virus och mänskor, del 629

Plötsligt började det regna och hundratjugo mänskor dog.

Nu var de alla européer och vid en naturkatastrof känns de naturligtvis mera döda än offer för monsuner och liknande exotiska fenomen utanför Schengenområdet.

Det är dock klen tröst för tigerhjärtan även om de alla skulle befinnas ha varit vaccinerade. Vid närmare betraktande sönderfaller befolkningen som känt i två delar: klimathysteriker resp. -skeptiker.

Märkligt nog sammanfaller denna indelning långt med partipolitiska preferenser. Högerut är det bara naturlig variation när det blir hett om öronen. Och pekar man finger mot industrins utsläpp i värmen är man vänster.

Erasmus av Rotterdam skrev boken Μωρίας ἐγκώμιον, som översattes till svenska under titeln Dårskapens låf och beröm. Erasmus’ bok utkom 1511 och den firar just denna månad sitt femhundratioårsjubileum.

Jag vet inte om och hur det hör till saken, det är inte lätt att koncentrera sig.

Det är så hett.