«

»

feb 03

Möten, virus och mänskor, del 471

Han som släktforskar. Man ser stundom, när det skymmer, ett skimmer som omger hans koncentrerade gestalt.

Det kommer från hans dator. Tidigare hade han också en apparat för läsning av mikrofilm (var är den nu?). Mänskointresserad som han är, sitter han för öppen gardin. De flesta som passerar är antagligen släkt eller så känner de någon släkting till honom.

Jag prövade en gång påståendet att det mellan alla finländare finns högst tre led (vanligen bara två). Dvs. jag känner någon som känner (någon som känner) dig. Det gällde en dam från Kajana och mycket riktigt fann vi snabbt en gemensam bekant.

Mormonerna befrämjar släktforskningen genom att erbjuda förmånliga program på nätet, de tror på förböner för döda förfäder och vill därför gärna veta vilka dessa är.

Han med skimret kunde passera som mormon. Det är inte bara en tillfällig mormonell störning, han har idkat sin hobby i många år. Men han är sekulär och söker sin odödlighet i ätter och rötter.

– – –

FOTNOT: Förväxla nu inte elementen, luft och vatten. Med Yang Sun i gårdagens inlägg avsåg jag luften, inte Sun Yang och vattnet. Bertolt Brecht och inte dopingskandalen.