«

»

sep 05

Möten, virus och mänskor, del 389

Ståltråd, tejp och en burk motorolja brukar räcka långt. Men med en gammal bil uppstår det allt oftare situationer där kreativitet dessutom är av nöden.

Och den finns inte att köpa på bilvaruhus.

Har man dessutom ett flytetyg som skall transporteras på taket tillkommer problemen med ordningsmakten och trafiklagen. Alla de lösningar som jag förhörde mig om hade en gemensam nämnare: de var dyra, mycket dyra.

Tills jag mötte en försäljare som förenade tre goda egenskaper i sin anspråkslösa person: han talade svenska, han tog sig gott om tid och han bemödade sig om att göra allt så billigt som möjligt.

Detta inlägg är avsett för den som råkar se mig köra förbi och undrar hur det egentligen gick till och om det kan vara lagligt. Jo, det är det. Och högestetiskt dessutom, om det sanna och rätta också är det sköna.