«

»

Nov 24

Världen runt med Jemand

Förundran är inte det rätta ordet men dess konnotationer utgör en delmängd av beskrivningen av den rätta känslan vid världens betraktande: ”När jag ser Din himmel, Dina fingrars verk…”. (Ps. 8:4)

 

Holländsk litteratur är inte bara koncentrationsläger, med vuxna ögon eller med barns vuxna ögon. Adriaan van Dis har rest i Kina. Een barbaar in China heter boken.

 

Wenn jemand eine Reise tut,

So kann er was verzählen;

Drum nahm ich meinen Stock und Hut,

Und tät das Reisen wählen.

Tutti

Da hat Er gar nicht übel dran getan;

Verzähl’ Er doch weiter Herr Urian!

 

Det är 250 år sedan herr Urian företog sin resa. van Dis finner att Kina fortfarande är ett annat land.

 

– –  –

Ich gab dem Wirt mein Ehrenwort,

Ihn nächstens zu bezahlen;

Und damit reist’ ich weiter fort

Nach China und Bengalen.

Tutti

Da hat Er gar nicht übel dran getan;

Verzähl’ Er doch weiter Herr Urian!

 

Hemma i Holland var van Dis värd för ett estimerat litteraturprogram på TV. Kanske följer vi hans håg dit. Den kinesiska litteraturen måste anstå tills vidare. Huruvida herr Urian besökte Tjeckoslovakien är oss inte bekant.