«

»

Dec 23

2015 Marlon James: A Brief History of Seven Killings

A Brief History är en lång berättelse om livet på Jamaica, vilket förvisso ter sig annorlunda än vårt. Jamaica är en liten ö och dess huvudstad Kingston är en liten stad till sin kärna – men därifrån kommer stora män och kvinnor på musikens och (fri)idrottens område. // Landets bakgrund med en befolkning som härstammar från Afrika eller från indianer – och närheten till USA, det avskräckande och det lockande, präglar tillvaron. // Droger, fattigdom och våld gör att ett mänskoliv ofta är litet värt. // Den jamaicanska dialekten, pidginengelska eller kreolspråk, lämpar sig väl som berättarspråk, inte bara pga den obefintliga grammatiken i ett ad hocspråk där förtryckare och förtryckta möts, utan också därför att subtiliteter i vedertagen mening helt enkelt inte låter sig uttryckas. // Sju mord beskrivs bäst på våldets språk. Också kristen predikan koncentreras i sådana förhållanden kring yttre fenomen. Vad skulle ’nåd’ heta på patwa? Eller rättare: om ordet uttalades, skulle någon kunna förstå det?