«

»

Dec 21

2016 Paul Beatty: The Sellout

Sedan 2014 kunde Bookerpriset tilldelas författare också utanför Storbritannien och Irland. Både George Saunders i det föregående och Paul Beatty skildrar tillvaron i sitt hemland USA med absurdismens medel.Beatty driver med rasismen och eftersom han själv är neger har han råd att göra det på ett grovkornigt sätt. Hans språk är uppfinningsrikt och hans iakttagelser komiska men i längden blir det för mycket av det onda. Språket är också grovkornigt och obscent. //Huvudpersonen, Svikaren själv, återupprättar både en utplånad förort – Dickens – och rasism i form av bl.a. segregerade sittplatser i flickvännen Marpessas buss, som går i linjetrafik i Los Angeles. Han blir också slavägare – på slaven Hominys begäran och uttryckliga önskan. //Nu begrundar han sina dåd och sin framtid i samband med att hans sak skall avgöras av Högsta Domstolen – ett ärende som lovar att bli mycket invecklat och utdraget. //Hat och förtryck kan inte utplånas med paragrafer och förordningar, inte ens med fagert tal.//(Tills jag begripit bloggens mysterier utmärks nytt stycke med två snedstreck: // .)