«

»

feb 07

1994: Kenzaburō Ōe

Om mänsklig värdighet har Kenzaburō Ōe någonstans sagt att han skriver.

Om mänsklig värdighet.

Också hos en annan Japanfödd nobelförfattare, Kazuo Ishiguro, är ’dignity’ ett centralt begrepp, i den roman som här avhandlades den 15 januari. Huvudpersonen i The Remains of the Day, butlern Stevens, finner denna egenskap vara central hos en verkligt framstående butler.

Kenzaburō Ōe fick under sin skoltid lära sig att visa obetingad lydnad för kejsaren Hirohito. Senare avböjde han ett prestigefyllt japanskt kulturpris därför att det beviljades av kejsaren. Numera är demokratin Kenzaburō Ōes högsta värde och han skriver för att befästa den enskilda mänskans värde och värdighet.

Hon som hatar vill förinta sitt offers mänskovärde. Men detta är alltid oändligt stort och uppgiften är henne därför övermäktig. I novellen med det talande namnet ”Price Stock” hos Kenzaburō Ōe stöter vi på samma tendenser, rasism i ett för oss främmande sammanhang – i förhållandet mellan svarta och gula.

Ett amerikanskt plan har störtat och en svart man tillfångatagits långt ute på det japanska bondlandet. Han förvaras nu i källaren hos en av byns märkesmän och folk strömmar till för att ta den märkliga varelsen i beskådande.

Småningom finner de allt flera mänskliga drag hos honom.

Hon som hatar avvisar alla inviter till samtal, alla hänvändelser om förlikning, alla vädjanden om hjälp. Hon tror att hon på detta primitiva sätt kan bli fri från sin skuld och komma från följderna av sitt blodsdåd. Och framför allt åstadkommer hon därmed den största smärtan hos sitt offer. Hos Kenzaburō Ōe kan man fråga sig vem det egentligen är som befinner sig i ett fängelse – den svarta eller de gula? Också hon som hatar har byggt sig ett fängsle av rädslans murar.

I novellen är det barnen som är de mest nyfikna och mest företagsamma när det gäller att upprätta en mänsklig kontakt. Förr eller senare kommer hon som hatar också att finna sitt livsprojekt underminerat och raserat. Men ännu regerar hatet på Hitis.