«

»

apr 02

1970 Bernice Rubens: The Elected Member

Den spik, på vilken målet var upphängt – det är den etymologiska förklaringen till det tyska ordet ’zweck’. Och det är efternamnet på den man vilkens tillvaro här skildras. Han lider av vanföreställningar och hela boken är judiskt absurd, författarinnan har litauiskt-judiskt påbrå.

Man misstänker att ändamålet med boken också är ett skämt. Tyskt-svenskt lexikon ger ”ändamål, syfte”. Och det senare ordet kommer ju i sin tur av det man har i ögnasikte och syftar på.

Man misstänker alltså också att Bernice Rubens vill säga något om den mänskliga tillvaron. Man kan träffa sitt mål eller missa det.

R. D. Laing utövade stort inflytande på författaren och just denna dag råkar jag läsa en utläggning av en finsk litteraturkritiker om Laings betydelse för en viss finsk författare. Vill man orättvisande kort sammanfatta Laings teori, så är det att psykiska sjukdomar är konstruktioner – eller närmare bestämt kanske att det är samhället som är sjukt.

Om någon medlem av familjen Zweck missar målet, är det möjligen för att denne lever som jude i en icke-judisk miljö. Temat är omkastat men igenkännligt hos 2010 års Bookervinnare, Howard Jacobson med The Finkler Question, där det får en annan vinkling.

Vad är meningen med livet?

En lögn, ett svek, en mened kan krossa det.