«

»

apr 24

1960 Paul Celan

När bokstäverna dör.

När orden löses upp.

När versen den står och den hackar som en söndrig grammofon.

Den upplevelsen följer varje poetisk övermättnad i spåren. Paul Celan kom från en av nazisterna ockuperad stad i Rumänien och hans förstlingsverk publicerades något år efter krigsslutet. Till surrealisterna räknades han och han sökte sig en grupp, även han, som tyska författare ha för sed – den illustra Gruppe 47, där han uppträdde en enda gång inför en oförstående publik av dem som borde ha förstått honom.

Celan skriver i Die Silbe Schmerz:

Es gab sich Dir in die Hand:
ein Du, todlos,
an dem alles Ich zu sich kam. Es fuhren
wortfreie Stimmen rings, Leerformen, alles
ging in sie ein, gemischt
und entmischt
und wieder
gemischt.

Und Zahlen waren
mitverwoben in das
Unzählbare. Eins und Tausend und was
davor und dahinter
größer war als es selbst, kleiner, aus-
gereift und
rück- und fort-
verwandelt in
keimendes Niemals.

Vergessenes griff
nach Zu-Vergessendem, Erdteile, Herzteile
schwammen,
sanken und schwammen. Kolumbus,
die Zeit-
lose im Aug, die Mutter-
Blume,
mordete Masten und Segel. Alles fuhr aus,

frei,
entdeckerisch,
blühte die Windrose ab, blätterte
ab, ein Weltmeer
blühte zuhauf und zutag, im Schwarzlicht
der Wildsteuerstriche. In Särgen,
Urnen, Kanopen
erwachten die Kindlein
Jaspis, Achat, Amethyst – Völker,
Stämme und Sippen, ein blindes

E s s e i

knüpfte sich in
die schlangenköpfigen Frei-
Taue –: ein
Knoten
(und Wider- und Gegen- und Aber- und Zwillings- und Tau-
sendknoten), an dem
die fastnachtsäugige Brut
der Mardersterne im Abgrund
buch-, buch-, buch-
stabierte, stabierte.

En etymologisk analys fungerar också på svenska, märkligt nog men kanske inte så märkligt ändå. Härstamningen är långt gemensam för språk som rumänska, tyska och svenska. Boken, staven, bocken, staben – fyra ord att börja med för den som vill stångas mot verkligheten.

Paul Celan gör nämligen själv på detta viset. Han utvinner ny betydelse ur bokstäver, stavelser och ord – de är ju ändå allt vi har och äger.

Förutom upprepningen. Smärtan och upprepningen, upprepningens smärta. Som rimmar på hjärta.