«

»

Okt 13

Något om konsten att sova tryggt

Men i dessa tider när mängden nederbörd i våra nejder når nya rekordsiffror, är det dags också för lyrik. Den tidigare nämnde åldermannen inom nigeriansk litteratur – tillsammans med Wole Soyinka och Chinua Achebe – J P Clark (John Pepper Clark), har skrivit suggestiv poesi i nära anslutning till naturfenomenen.

En pojke vaknar i den tropiska natten och lyssnar till ljudet av ihållande regn:

 

Night Rain

 

What time of night it is

I do not know

Except that like some fish

Doped out of the deep

I have bobbed up belly wise

From stream of sleep

And no cock crow

It is drumming hard here

And I suppose everywhere

Droning with insistent ardor upon

Our roof thatch and shed

And through sheaves slit open

To lightning and rafters

I cannot quite make out over head

Great water drops are dribbling

Falling like orange and mango

Fruits showered forth in the wind

Or perhaps I should say so

Much like beads I could in prayer tell

Then on string as they break

In wooden bowls and earthenware

Mother is busy now deploying

About our room let an floor

Although, it is so bad

I know her practiced step as

She moves her bins, bags and vats

Out of the run of water

That like ants filling out of the wood

Will scatter and gain possession

Of the floor. Do no tremble then

But, turn brothers, turn upon your side

Of your loosening mats

To where the others lie.

We have drunk tonight of a spell

Deeper than the owl’s or bat’s

That wet of wings may not fly

Bedraggled up on the iroko, they stand

Emptied of hearts, and

Therefore will not, stir, no, not

Even at dawn for then

They must scurry  in to hide.

So let us roll over our back

And again roll to the beat

Of drumming all over the land

And under its ample soothing hand

Joined to that of the sea

We will settle to sleep of the innocent and free.

 

I ett tidigare inlägg påminde jag om menedens linje, som högvattenmärkena från 1899 kallas. Tsaren hade brutit sina löften och vid samma tid drabbades vårt land av svåra översvämningar. De spår som högvattnet satte i naturen markerades på sina ställen med röd färg och dessa märken kom att kallas för den brutna edens minnesmärken.

Paulus säger att själva skapelsen suckar och våndas under Guds barns träldom. Det är säkerligen många temata som åskådliggörs genom Night Rain men ett av dem är de oskyldigas trygghet.

Hon som hatar vrider och vänder sig i alla väder, den naturliga sömnen flyr hennes sjuka samvete. Och detta är inte ett tecken på sjukdom, som hon tror, utan ett tecken på att någonting friskt och sunt ännu finns kvar, något som vill väcka henne till insikt och frid och försoning.

De mäktiga översvämningarna består av många små droppar. Man skall inte ge upp.