«

»

sep 23

Möten, virus och mänskor, del 686

Det här gamla telefon- och adressregistret jag hittade har sparat mina kontakter i bokstavsordning efter förnamnet.

Det är verkligen gammalt, de är alla döda sedan många år. Jag ser att ett mindre vanligt förnamn delades av sammanlagt fyra personer. På något sätt kom jag alltså i beröring med dem, privat eller i tjänsten, och har bytt ord med dem i något sammanhang. (Som om de hetat exempelvis Fingal Andersson, Fingal Lundström, Fingal Olsson och Fingal Pettersson.)

Detta är ingen gissningslek, bara en existentiell iakttagelse.

Den förste var en känd politiker och riksdagsman på yttersta vänsterkanten.
Den andre var en känd politiker och riksdagsman på yttersta högerkanten.
Den tredje var också välkänd på sin ort, som ”uteliggare” för att använda den rikssvenska termen.
Den fjärde var en av Finlands internationellt mest kända vetenskapsmän.

I livet mycket olika. Men nu står samma förnamn på deras gravar.

Delete!