«

»

sep 22

Möten, virus och mänskor, del 685

Om viruset fick jag ett textmeddelande av en jämnårig vän, det har uppenbarligen gått ut till en större grupp mottagare. Han skriver bl.a. följande:

– Hotet om coronapass och injektionspropagandan samt manipulation med mänskors skräck håller i Finland på att utvecklas till totalitarism, så som skett i ett antal länder han räknar upp.

– Sjukhusen är inte överbelastade, inte ett enda barn har dött – varför skall de vaccineras? Däremot har hos omkring 30 barn konstaterats allvarliga skadeverkningar, sammanlagt över 3000 medborgare har drabbats av sådana – tusentals anmälningar är ännu obehandlade.

Sedan kallar han till en planerad demonstration vid riksdagshuset.

Är detta sant och har han rätt? Han är en omdömesgill person men det är inte det viktiga just nu. Utan detta publicerar jag enbart därför att stora sociala medier censurerar sådana inlägg och stänger ute dem som skriver dem.

Vi vill inte att yttrandefriheten också faller offer för viruset.