«

»

jan 18

Möten, virus och mänskor, del 464

En radioröst nämnde Wagners dödsår.

Och på den ensliga färden reflekterade jag över frågan: hur länge sedan är det egentligen?

Min farfar föddes då. Min farfar levde så länge som en mänska lever enligt Bibeln, om hans eller hennes liv blir långt.

Farfar dog när jag var bara två månader gammal.

Wagner, farfar och jag. Längre än så är det inte.

Men när föddes då Richard Wagner?

Han föddes fyra år efter att Sverige avträtt Finland till Ryssland. Det år när Runeberg fyllde nio. Ett år före Napoleon avsattes som kejsare.

Ett liv är så kort. Och när, när, när får jag se er alla igen?