«

»

sep 29

Möten, virus och mänskor, del 413

Hon är min fb-vän och hon för ett fromt språk när vi träffas i verkligheten.

Jag tror att hon inte är vidare tekniskt bevandrad och i all synnerhet förstår hon sig inte på hur nätvänskapen fungerar. Det är ju så att det man skriver på en annans ”tidslinje” blir synligt också för ”vännerna”.

Så har hon riktat sig till diverse manliga kändisar med kommentarer som står i bjärt kontrast till hennes framtoning live. Och hon förstår säkert inte att jag kan läsa dem.

Vad vill jag säga om henne med detta?

Ingenting. Jämförbara saker gör jag säkert också själv, bara inte just på detta område av mänsklig ävlan.