«

»

apr 12

Möten, virus? och mänskor

Datorn i olag. Allt!