«

»

apr 13

Möten, virus och mänskor, del 1135

I två olika – en tysk, en svensk – författarbiografier jag läser talas uppskattande om resp. författares ”dogmfria” och ”odogmatiska” kristendom.

Hur ser en sådan ut?

Men efter dessa tänker jag studera en levnadsbeskrivning av en berömd jurist – han blev senare också president.

Kanske biografen med värme talar om hans dogmfria rättskipning. Som inte lät sig styras av gammalmodiga juridiska dogmer – sådana som allas likhet inför lagen, tvånget att motivera domslut eller västerländska påfund som förbud mot diskriminering m.m.

Kanske dömde han fritt och obundet.

Får si.