«

»

okt 10

Möten och mänskor, del 193

Hon tror att den tid på året när vi är födda bestämmer vår karaktär. Hon tror att hon kan berätta hurdan jag är om hon vet i vilket stjärntecken jag är född.

Vi tvillingar är skeptiska och tror inte på sådant. Men hon hävdar med många exempel att hon har rätt. Hon kommer inte överens med sin syster därför att konstellationen – i ordets primära bemärkelse – inte var den rätta när de föddes, etc.

Så vill hon berätta hurdan jag är med utgångspunkt från mitt födelsedatum.

–Tvillingar är otåliga, säger hon. Ni är kvicktänkta och har lätt att formulera er.

Ach, om hon visste vilken vånda som ligger bakom mina försök att rätt framställa hennes tankar här! Hur mycket arbete, tankemöda, hur många misslyckade försök innan de rätta orden infinner sig…

–Ni stannar inte länge på samma plats och ni vill se snabba resultat.

Jag som redan bott här i flera månader! Horoskop är bluff och denna min övertygelse låter sig inte ändras.

–Och envisa! säger hon triumferande.

Nej, det finns djupare orsaker till min förnekelse av hennes lära. Det finns en Gud som bestämt tider och platser för mänskorna, säger Paulus till de visa atenarna.

”Ge mig en fast punkt och jag skall rubba jorden”, sade Arkimedes.

Ge mig ett heligt löfte och jag skall trotsa månens och stjärnornas inflytande på ett flyktigt mänskoliv. Löftet om evig trohet i äktenskapet gäller bortom och över alla förgängliga skillnader eller likheter i tanke och kynne.