«

»

sep 10

Möten och mänskor, del 163

Han är lika gammal som jag och han sade: Nu är jag äntligen skuldfri.

Det var naturligtvis uttalat i vedertagen ekonomisk betydelse och om detta finns inte mycket mera att säga. Däremot levde frasen kvar i mitt sinne.

Vem är skuldfri?

Det finns tre nornor i fornnordisk mytologi. De heter Urðr, Verðandi och Skuld. De sitter vid asken Yggdrasil ”och de skipa villkor, skifta livslotter, mäta ödet åt människors barn”.

Men häxan Skuld har sitt namn av nödvändigheten och inte av det vi avser med skuld – härlett av ’skola’: jag skall.

Jag skall betala vad jag är skyldig. Mannen jag talade med kunde ha sagt: ”Nu måste jag inte längre betala något åt någon.”

Det finns inget öde men det finns villkor och livslotter. De som gifter sig, är skyldiga varandra evig trohet. Först vid döden blir en make skuldfri. Den som gör sig lös därförinnan har dödat den andra och ådragit sig en skuld som är evig inför Gud.

Idag försöker man förneka detta. Ändå möter jag ständigt på nytt olyckliga mänskor som bekräftar det.