«

»

jun 19

1984 Ernst Jandl

Hur är det egentligen på landet?

Enligt Ernst Jandl går där till såhär:

auf dem land

rininininininininDER
brüllüllüllüllüllüllüllüllEN

schweineineineineineineineinE
grununununununununZEN

hununununununununDE
bellellellellellellellellEN

katatatatatatatatZEN
miauiauiauiauiauiauiauiauEN

katatatatatatatatER
schnurrurrurrurrurrurrurrurrEN

gänänänänänänänänSE
schnattattattattattattattattERN

ziegiegiegiegiegiegiegiegEN
meckeckeckeckeckeckeckeckERN

bienienienienienienienienEN
summummummummummummummummEN

grillillillillillillillillEN
ziriririririririrPEN

fröschöschöschöschöschöschöschöschE
quakakakakakakakakEN

hummummummummummummummummELN
brummummummummummummummummEN

vögögögögögögögögEL
zwitschitschitschitschitschitschitschitschERN

Han hörde som synes till konkretisterna – liksom Helmut Heißenbüttel (1969; bloggen 15 maj). Tekniska svårigheter hindrar mig att här återge hans mest halsbrytande verskonst; det måste räcka med ovanstående onomatopoetiska fingerövning.

Vad menar han?

Låt oss i stället fråga vad vi menar vid läsandet. Just idag vandrade jag på en skogsstig och hörde naturens ljuduppladdning inför midsommaren. Vad om man finner denna kakofoni oskön?

En man jag kände ville inte besöka gudstjänster bl.a. av den anledningen att orgeln förde ett sådant oväsen. (Bibelstudier hölls i hans hem.)

Jag väntar på att höra sången stiga ur tjattret, höra Korsspindeln uttala ordet ’förlåt’ och äntligen stilla allt världens onda oväsen. Men det är som hon förberedde sig för den framtida helvetessymfoni där hon vill rådbråka första fiolen.