«

»

feb 18

2019 Lukas Bärfuss

Sist i raden av Büchnervinnare hittills, men ingalunda minst, kommer en schweizare, Lukas Bärfuss.

Han är regissör och författare och i hans ”Krieg und Liebe. Essays” finns ett antal av hans essäer, tal och föredrag samlade.

Lukas är mångkunnig, bildad och beläst, och en skarpsinnig tänkare. Skarpsinnet visar sig i hans förmåga att analysera nutida företeelser och samhällsproblem på ett ofta paradoxalt sätt, genom motsatsernas spel, genom att visa hur det kunde ha varit.

Hans avhandling av smärtan var för denna blogg av särskilt intresse, eftersom våldets problem till stor del beror på hur det är möjligt att (exempelvis) hon som hatar i årtionden kan framhärda i att vålla en sådan plåga för sina offer.

Inte för att Bärfuss har någon förklaring att erbjuda. Det har ingen. Hennes hat är inte mänskligt och det är oåtkomligt för friska människors förnuft och resonemang.