«

»

maj 19

1971 Uwe Johnson

Att tillhöra Gruppe 47 och att få litterär inspiration av Tysklands nutidshistoria, det är gemensamt för många av författarna i denna rad. Uwe Johnsons perspektiv är dock avvikande såtillvida att det är nationens delning efter kriget som är hans främsta tema.

Det faller sig naturligt att en författare ger denna mänskligt intresse genom att skildra en kärlekshistoria mellan två mänskor från vardera sidan av gränsen. Så gör Shakespeare i överförd bemärkelse med Romeo och Julia, så gör Topelius med Salami och Zulamith. Amor vincit omnia.

Men i verklighetens värld är Amor svag och kraftlös. Han behöver hjälp av Tron, av övertygelsen om att det finns en Gud som belönar det goda och hämnas synd och svek.

Förbundsrepubliken Tyskland och DDR måste återförenas. Men hur och varför och när, det stod inte i mänsklig makt att förstå eller förutse. Mycket lidande krävdes, mångas död, innan muren revs. Men den revs och den kommer alltid att rivas.

Det kunde ske med mindre smärta men hon som hatar vill och önskar lidandet för de sina. Ett ord av henne kunde minska det men hon tiger.

Som muren.